”Bodypart” naročanje z Nar©IS-om

Posted on 10/10/2013

0


Od leta 2006, ko je bila v splošni bolnišnici Izola vzpostavljena prva povezava našega bolnišničnega informacijskega sistema BIRPIS21 s kakšnim radiološkim informacijskim sistemom (RIS), je SRC Infonet podobne informacijske rešitve implementiral že v več kot desetih zdravstvenih ustanovah. Glede na različnost rešitev, ki jih uporabljajo posamezni radiološki oddelki, je  prav vsaka od postavitev prinesla nove izzive, končni rezultat pa je univerzalna rešitev RisEye, ki omogoča praktično brezšivno naročanje v kateri koli sistem za delo s slikovnim ali filmskim gradivom. A se tu ne nameravamo ustaviti. Tehnološke nadgradnje prav od začetka spremlja tudi nič manj intenzivna optimizacija samega načina naročanja funkcionalnih preiskav. Ravno hitrost izvajanja potrebnih preiskav, v tem sklopu pa seveda tudi naročanje kot njegov integralni del, je namreč v kritičnih situacijah lahko odločilen dejavnik, ko se odloča o življenju in smrti.

 

Od nekoliko okorne standardne rešitve …

S standardnim modulom za naročanje diagnostičnih preiskav v bolnišničnem informacijskem sistemu BIRPIS21 mora uporabnik izpolniti obrazec za naročanje in potrditi napotitev za vsako radiološko preiskavo posebej. To seveda zahteva nekaj klikanja z miško ter vsakokraten vnos napotnih medicinskih podatkov, kot so na primer napotna diagnoza, klinično vprašanje in stran slikanja. V primeru urgentnih stanj, kot so na primer hude poškodbe v prometnih nesrečah, pa se pacienta lahko naenkrat naroči tudi na 10 ali več radioloških preiskav. Jasno je, da v takšnih situacijah standarden način vnosa terja preveč časa in kot tak ni najbolj primeren.

Skladno z naraščajočo potrebo uporabnikov po čim hitrejšem in učinkovitejšem naročanju preiskav ter vse večkrat izraženo željo po možnosti grafične izbire posameznih delov telesa smo tako pričeli z razvojem posebnega modula za naročanje radioloških preiskav, t. j. modula, ki bi s pomočjo sheme človeškega telesa omogočal intuitivno naročanje po posameznih telesnih delih ter tako zagotovil bistveno hitrejše iskanje ustreznih preiskav, hkrati pa z možnostjo naročanja več kot ene preiskave z eno samo napotitvijo odpravil odvečna podvajanja pri vnosu napotnih podatkov za različne preiskave.

… do vitkega in všečnega Nar©IS-a

Vse zgoraj našteto nam je uspelo udejanjiti z modulom, ki smo ga pomenljivo poimenovali Nar©IS.  Slednji uporabniku najprej omogoča, da s klikom na posamezno vrsto diagnostike na padajočem seznamu določi vrsto diagnostike (CT, UZ, CR …), nato pa v nadaljevanju prikazuje izključno skupine preiskav in preiskave izbrane vrste diagnostike. S tem smo odpravili nekoliko zamudnejše iskanje vrste diagnostike na standardnem obrazcu za naročanje.

Izbira vrste diagnostike

Izbira vrste diagnostike

Po izbiri vrste diagnostike se na zaslonu pojavi grafični prikaz človeškega telesa. Skupino radioloških preiskav lahko nato uporabnik preprosto izbere s klikom na posamezni del telesa (glava, roke, abdomen, noge …), pri čemer je shema človeškega telesa odvisna od spola pacienta. Seveda pa lahko uporabnik še vedno uporabi tudi ”staromodnejši” način, t. j. izbiro neposredno iz šifranta.

Bodypart naročanje

Bodypart naročanje

Dodatno o naročanju z Nar©IS-om

Po kliku na del človeškega telesa se na seznamu prikažejo vse radiološke preiskave, ki ustrezajo izbranemu telesnemu delu oziroma izbrani skupini aktivnosti. Z dvoklikom na posamezne preiskave uporabnik določi nabor preiskav, ki jih bo naročil. Izbere lahko neomejeno število preiskav.

Napotni podatki, kot so čas naročila, enota naročanja, naročnik, stopnja nujnosti, se napolnijo samodejno in so enaki za vse izbrane preiskave. Glede na nastavitve preiskav pa lahko uporabnik vnese še napotne medicinske podatke, kot sta na primer napotna diagnoza in klinično vprašanje, ki so prav tako enaki za vse napotene preiskave.

Eden od pomembnejših napotnih podatkov je tudi zahtevano mnenje radiologa. Slednje je lahko glede na nastavitve modula Nar©IS enako za vse napotene preiskave ali različno za vsako posamezno preiskavo. Prav tako lahko za vsako preiskavo posebej določimo podatek o strani slikanja (levo, desno, obe strani).

Nekaj podobnega velja tudi za napotni dokument, kot je na primer zelena napotnica. Zaradi predpisanega načina dela ga je potrebno vnesti za vsako preiskavo posebej, pri čemer pa se s funkcionalnostjo za izbiro veljavnega dokumenta lahko za več preiskav določi isti napotni dokument.

 

 

Še vedno univerzalen

Številke govorijo svojo zgodbo: v mnogih bolnišničnih ambulantah dnevno naročijo preko 300 radioloških preiskav, zdravniki pa preiskave izbirajo iz nabora tudi več kot 1.400 preiskav. Pri čemer je, kot rečeno, v urgentnih ambulantah hitrost, s katero je moč poiskati in naročiti preiskavo, lahko odločilnega pomena pri uspešnosti zdravljenja poškodbe. V SRC Infonetu smo prepričani, da smo z Nar©IS-om dobili rešitev, ki bo proces naročanja (in s tem tudi celotne izvedbe) radioloških preiskav znatno skrajšala ter poenostavila. In to ne glede na to, kateri radiološki informacijski sistem (RIS) sicer uporablja zdravstvena ustanova – Nar©IS je kot najnovejši sestavni del rešitve RisEye namreč prek protokola HL7 povezljiv s katerim koli radiološkim informacijskim sistemom.

Tomo Hafner, Uroš Kralj

Advertisements