Učinkovito obvladovanje in shranjevanje podatkov

Posted on 09/04/2013

0


Vsi, ki se danes ukvarjamo z informatiko, se srečujemo z velikim izzivom, kako obvladovati, upravljati in učinkovito ter varno shranjevati velike količine podatkov. Rešitev lahko najdete v svojem lokalnem IT sistemu ali pa se povežete na katerega od ponudnikov storitev v oblaku. V tem članku vam bomo predstavili, zakaj se je naše podjetje SRC, d. o. o., odločilo sodelovati s proizvajalcem NetApp in kakšne so prednosti tehnologij in rešitev, ki jih ponuja NetApp na področju sistemov za shranjevanje podatkov.

Večina pozna podjetje NetApp predvsem kot proizvajalca sistemov NAS, malo je tistih, ki so seznanjeni s tem, da je po neodvisnih raziskavah:

  • NetApp proizvajalec številka 2 v svetovnem merilu na področju srednje velikih in velikih sistemov SAN.
  • NetApp številka 1 v Nemčiji na področju prodaje sistemov za shranjevanje podatkov – SAN.
  • NetApp številka 1 v svetovnem merilu na področju uporabe operacijskega sistema za shranjevanje podatkov – Data ONTAP.

 

Prav tako je potrebno omeniti še nekaj letnic, iz katerih je razvidno, da NetApp že kar nekaj let deluje kot inovator na področju sistemov za shranjevanje podatkov:

  • Že leta 2004 so v sisteme SAN vgradili funkcionalnosti, kot sta »Thin provisioning« in »Cloning«.
  • Leta 2005 so pričeli ponujati tehnologijo »Metro Cluster« s sinhronim prenosom.
  • Leta 2007 so uvedli deduplikacijo na primarnem in sekundarnem sistemu SAN.
  • Od leta 2010  skupaj s partnerji Cisco in VMware ponujajo rešitve za izgradnjo sistemov v oblaku.

Torej, že prvi pogled na zgoraj zapisano nam pove, da sodelujemo z vrhunskim partnerjem, ki razvija inovativne tehnologije in produkte, s katerimi bomo lažje projektirali rešitve, primerne za vaše IT okolje. Navedel bom samo nekaj osnovnih funkcionalnosti, ki nam lahko povečajo izkoriščenost, učinkovitost ter zanesljivost sistema SAN.

Slika 1

Deduplikacija: velike količine podatkov ter razmere, v katerih se načrtovana sredstva za širjenje sistemov IT neprestano krčijo, nas silijo v razmišljanja, kako z manj narediti več. Deduplikacija izvaja brisanje podvojenih podatkov z zanemarljivim vplivom na performance sistema, primerjava podatkov pa se izvaja na blok nivoju podatkov. S tehnologijo deduplikacije lahko v primerjavi s klasičnim arhiviranjem na tračne enote dosegamo tudi do 80 % večjo izkoriščenost, kar je predvsem odvisno od tipa podatkov, ki jih shranjujemo (slika 2). Kot je zapisano na začetku tega članka, se deduplikacija pri NetAppu izvaja tako na primarnem kot na sekundarnem sistemu SAN.

Slika 2

Thin Provisioning – FelxVol: velik izziv vsakega skrbnika okolja SAN je, kako vsakemu uporabniku oz. aplikaciji dodeliti zadostno količino prostora na sistemu SAN. Če smo predvidevali več prostora, kot je potrebno, bo veliko prostora neizkoriščenega. V nasprotnem primeru pa nam lahko prostora v sistemu dokaj hitro zmanjka, kar pa lahko privede do nenačrtovanega izpada – izklopa sistema, migracije velike količine podatkov na večji sistem … Po drugi strani pa nakup rezervnih kapacitet vpliva na večjo energijsko porabo. Tehnologija Thin Provisioning nam omogoča dodeljevanje kapacitet glede na potrebe. Skrbnik sistema se lahko na potrebe po povečanju ali po zmanjševanju kapacitet odzove zelo hitro, vpliv na performance sistema pa je zanemarljiv. Torej lahko si priskrbimo kapacitete, ki jih trenutno potrebujemo, same razširitve kapacitet pa so hitre in enostavne.

Snapshot Copies: več podatkov kot shranjujemo, več prostora tudi potrebujemo za izvajanje arhiviranja oz. backupa na sekundarnem in backup sistemu. Prav tako se vedno več podjetij srečuje s problemom predolgega backup okna, seveda je potem povrnitev (restore) podatkov še daljša, kar je mnogokrat za uporabnike in upravo nesprejemljivo. S pomočjo tehnologije Snapshot prihranimo tako čas kot prostor in seveda s tem finance. Tehnologija Snapshot Copies iz NetAppa je trenutno najučinkovitejša v industriji Snapshot. Ostale tehnologije izvajajo kopijo celotnega podatka, NetApp Snapshot pa shranjuje samo spremembe v podatkih, kar privede do velikih prihrankov v sistemih za shranjevanje podatkov. Glede na dosedanje izkušnje se lahko prihrani tudi do 80 % v kapacitetah. Ker kopije NetApp Snapshot zasedajo zelo malo prostora, jih zato lahko naredite več, celo 255 kopij na Volume. Ker je interval med kopijami podatkov zelo kratek, je zelo zmanjšan tudi riziko pred izpadom podatkov. Prav tako je zelo kratek tudi čas od izgube podatka do njegove povrnitve (Restore). V določenih okoljih (kot je na primer MS Exchange) si lahko uporabniki sami na zelo enostaven način povrnejo izgubljene podatke. Tehnologija je zelo uporabna tudi pri izvajanjih testov disaster recovery, kadar koli brez prekinitev delovanja sistema.

Flex Clones: v podjetjih, kjer imajo večje razvojne time (Oracle, MS SQL …), se vedno srečujejo s porastom baz in potreb po testiranjih. Zaradi tega se lahko zelo obremenjuje sistem in prihaja do potreb po povečanju kapacitet na okolju SAN. Tehnologija NetApp Flex Clone nam omogoča izvajanje zapisljive kopije baze podatkov . V kratkem času lahko izvedemo več klonov baze, ki imajo minimalen vpliv na performance sistema. Tako lahko za potrebe testiranj in novega razvoja prihranimo na kapacitetah tudi do 80 %. Svetovno večja uporabnika tehnologije NetApp Flex Clone sta Oracle in SAP. Prav tako je tehnologija Flex Clone zelo uporabna v okolju VDI, kjer lahko na primer v 10 minutah kloniramo 1000 virtualnih računalnikov.

Slika 2

Double Parity RAID (RAID-DP): tehnologija dvojne paritete pri varovanju sistema pred okvaro in izpadom trdega diska se običajno primerja z RAID 5 in RAID 10. Za razliko od RAID 5 lahko pri RAID-DP pride do okvare 2 diskov hkrati, pa bo sistem še deloval, za razliko od RAID 10 pa za to varovanje potrebuje dosti manj diskovnih kapacitet. Tehnologija RAID DP nam omogoča visoko raven varovanja po ugodni ceni.

MetroCluster: v povezavi z VMware’s HA in Fault Tolerance nam je omogočen t. i. “ continuous availability” storage sistema SAN in strežnikov ESX. Ob vsaki napaki na SAN-u ali strežniku bo sistem izvedel avtomatski preklop – failover, tako da ne pride do izpada poslovanja. MetroCluster je certificiran za delovanje skupaj z rešitvami VMware’s High Availability in Fault Tolerant.

Flash cache: s pomočjo kartic NetApp Flash Cache optimiziramo performance v okolju sistema SAN. Kartice se povežejo na SAN kontroler in tako se izboljša prepustnost pretoka podatkov ter zakasnitve, predvsem pri procesih, kjer se zahteva veliko branja podatkov, kot so na primer sporočilni sistemi (Exchange, SharePoint) in poslovne aplikacije (baze OLTP). Z uporabo kartic Flash Cache znižamo stroške lastništva sistema IT, saj se izognemo uporabi velikega števila diskov, ki bi jih potrebovali za podporo delovanja velikega števila poslovnih aplikacij.

K tem le nekaj navedenim tehnologijam NetApp pa je potrebno navesti tudi partnerstva, ki jih imajo s svetovno vodilnimi proizvajalci v industriji IT.

Virtualizacija: Na području virtualizacije se razvijajo skupne rešitve skupaj s podjetji VMware, Citrix in Microsoft in nastali so skupni produkti, najboljše prakse ter skupni support za virtualizacije v strrežniških in namiznih (desktop) okoljih. Tako vam na primer v okolju VMware daje NetApp garancijo maksimalne izkoriščenosti sistema, tako performančno kot po kapacitetah. Nekaj informacij lahko preberete na spletni strani http://www.netapp.com/us/solutions/virtualization/server/server-VMware.aspx.

Cloud sistemi: skupaj s podjetji Cisco in VMware so razvili dizajn za varna okolja Multi-Tenancy. Ta je potrjen oz. validiran od Ciska kot Cisco Validated Design (CVD).

Slika 3

S pomočjo CVD dobimo navodila Step-by-step za implementacije v visoko zahtevnih okoljih, kot so: Vmware vSphere in View, Multi tenancy okolja, Citix XenDesktop, SAP aplikacije, MS Exchange, Sharepoint, MS SQL, MS Private Cloud, Oracle … Vsi trije partnerji (NetApp, Cisco in Vmware) so se s skupno pogodbo zavezali, da bodo še naprej sodelovali pri razvoju rešitev, ki bodo uporabnikom skozi validacijo ponujale zaupanje v tehnologijo. Tako je nastala platforma FlexPod, v kateri so združeni strežniki in komunikacijska oprema od Cisca ter storage od NetAppa.

Slika 4

Ker smo v večini skeptiki in dokaj nezaupljivi do novitet, vam skupaj s podjetjem NetApp omogočamo testiranje opreme, saj se boste le tako prepričali, da vse zgornje navedbe držijo. Da pa vam bo oprema še lažje dostopna, vam podjetje NetApp omogoča nakup opreme s plačilom na obroke na daljše obdobje.

Podjetje SRC, d. o. o., se ukvarja z inženiringom in naše poslanstvo je trgu ponuditi najboljše rešitve, ki bodo uporabnikom omogočale učinkovito ter cenovno upravičeno uporabo opreme za upravljanje in varovanje podatkov. Podjetje NetApp ima v svojem naboru produkte in tehnologijo, s katerimi lahko pristopimo k reševanju izzivov, ki se dnevno pojavljajo v naših okoljih IT. Z uporabo zgoraj navedenih tehnologij se lahko administratorji IT razbremenijo določenih dolgotrajnih zadolžitev in se posvetijo bolj razvojnemu delu, načrtovanjem razvoja okolja IT ipd. V našem podjetju imamo certificirano ekipo za NetApp, ki vam lahko skupaj z našimi strokovnjaki na področju Cisca, Vmware, Microsfta in drugih ponudi načrtovanje učinkovitega, fleksibilnega in cenovno upravičenega okolja IT.

Ivo Kovačič

Advertisements