SRC eHRM ni več čudak – sedaj poganja ga oblak

Posted on 27/09/2012

0


Konkurenčni boj, ki se odvija med podjetji, se vse bolj seli s trga proizvodov in storitev na trg delovne sile. Delovna sila kot prvina poslovnega procesa predstavlja del kapitala podjetja – človeški kapital.

Red na kadrovskem področju

Že pred leti smo v podjetju spoznali, da je urejen kadrovsko informacijski sistem podjetja eden od bistvenih elementov uspešnega poslovanja vsakega podjetja in tako razvili lastno, licenčno programsko rešitev SRC eHRM, ki jo danes poleg podjetja SRC, d. o. o., uporabljajo tudi večji gospodarski subjekti, banke in organizacije javnega sektorja.

Slika 1: SRC eHRM – področja uporabe in osnovne funkcije.

Vse ključne kadrovske funkcije

SRC eHRM omogoča popolno obvladovanje vseh ključnih informacij o

  • delavcih,
  • delovnih mestih,
  • izobraževanjih,
  • organizaciji,
  • razvoju kadrov,
  • planiranju odsotnosti in
  • drugih informacijah, ki so relevantne za kakovostno spremljanje kadrov in razvoj kompetenc zaposlenih.

Vsi ključni podatki se tudi arhivirajo. SRC eHRM omogoča  pregled nad informacijami o kadrih s številnih različnih vidikov. Podpira generiranje poročil in izpise po kriterijih, ki si jih lahko uporabniki določijo sami. Možna je celo povezava s sistemom za izračun plač (SRC OPLA).

Slika 2: Dolgoročna napoved investicij v IKT – obvladovanje znanj bo bolj in bolj pomembno (The Economist, 2006).

Izberi le tisto, kar potrebuješ

SRC eHRM je zgrajen modularno. Naročnik si aplikacijo prilagodi in namesti le izbrane module, ki jih lahko kasneje nadgrajuje v skladu s svojimi potrebami.

V podjetju SRC aplikacijo eHRM redno dopolnjujemo in nadgrajujemo. S tem zagotavljamo, da aplikacija sledi zakonskim predpisom, hkrati pa ves čas zagotavljamo izboljšave in nove funkcionalnosti.

Ker je aplikacija zgrajena modularno, je nastavljiva in do določene mere tudi prilagodljiva posameznemu naročniku. Kadar stranka zaradi specifik dela potrebuje posebno kadrovsko funkcijo, je moč izdelati posamezne module po naročilu.

SRC eHRM v oblaku

Slika 3: Osnovni paket in izbirni moduli.

Pred časom smo eHRM postavili tudi v naš oblak. Za storitev gostovanja na naši infrastrukturi se je že odločila nemška korporacija OBI in danes ima njihova slovenska kadrovska služba v eHRM-ju, ki ga nudi SRC, odlično informacijsko podporo za vse ključne kadrovske procese.

 

 

Z uporabo gostovanja eHRM v oblaku se naročnik reši številnih skrbi, ki so povezane z lastno strežniško infrastrukturo in vzdrževanjem aplikacije. SRC namreč v oblaku nudi najem strojne opreme in zakup prostora za tekoče delo. Skladno s politiko varovanja podatkov je zagotovljena rezervna lokacija in seveda tudi varnostno kopiranje vseh podatkov.

Robert Ovnik

Advertisements