Interoperabilnosti naproti

Posted on 27/09/2012

0


”Nikomen!” oziroma ”Zmagali smo!” je bojda vzkliknil Filipides, ko je po znameniti bitki na Maratonskem polju v polni bojni opravi pritekel v Atene, in … izdihnil. Nekaj podobnega so po več kot 4 mesecih intenzivnih priprav in teden dni trajajočem maratonu v testiranju povedali trije programerji, ki so na letošnjem Connectathonu v Bernu zastopali SRC Infonet. Izdihnili na srečo niso (čeprav menda ni dosti manjkalo :-), so pa s potrditvijo prav vseh zastavljenih testov uspeli pokazati, da je BIRPIS21 še vedno sodoben in sposoben informacijski sistem, ki ustrezno pokriva v današnjem času zahtevane zdravstvene vsebine, zlasti pa, da se lahko standardizirano povezuje z drugimi informacijskimi sistemi. Dosežek ima toliko večjo težo zato, ker naj bi prav skladnost s standardi IHE, ki se preverja na tovrstnih dogodkih, igrala ključno vlogo pri povečanju učinkovitosti zdravstvenega sistema, ta pa sodi med poglavitne cilje nacionalnega projekta eZdravje. Ministrstvo za zdravje ga, med drugim, želi doseči prav z vzpostavitvijo in vpeljavo nacionalnih zdravstveno informacijskih standardov, ki upoštevajo načela Evropskega interoperabilnostnega okvira (tako na organizacijski kakor semantični in nenazadnje tehnični ravni), ter na ta način vzpostaviti osnovo za zagotavljanje interoperabilnosti zdravstvenih informacijskih sistemov, ki bo služila kot izhodišče pri snovanju nacionalnega zdravstvenega informacijskega sistema.

Na kratko o profilih IHE

T. i. profili IHE predstavljajo eno od možnih rešitev za zagotavljanje tehničnega vidika interoperabilnosti. Gre za koncept, ki ga je IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) kot mednarodna pobuda strokovnjakov s področja zdravstva in informacijskih tehnologij zasnovala za izboljšanje načinov izmenjave informacij v zdravstvu z namenom pospeševanja uporabe elektronskih zdravstvenih kartonov. Pri tem velja posebej izpostaviti, da IHE ne postavlja novih standardov, ampak nastopa zgolj v vlogi povezovalca najboljših že uveljavljenih praks in pospešuje usklajeno uporabo obstoječih in razširjenih standardov, kot sta DICOM in HL7. Prednosti sistemov, ki so razviti v skladu z IHE, so predvsem v lažji implementaciji in boljši medsebojni komunikaciji, s čimer pomagajo izvajalcem zdravstvenih storitev bolj optimalno in varno pridobivanje ter uporabo informacij, posledično pa pacientom omogočajo kakovostnejšo, učinkovitejšo in bolj zanesljivo zdravstveno oskrbo.

IHE je organizirana v domene, ki pokrivajo problematiko posameznih področij zdravstvene dejavnosti. Trenutno jih je 13:

Slika 1: Vloga IHE pri informatizaciji zdravstvenega sistema (vir: http://www.ihe.net).

Vsaka domena vsebuje profile (skupaj jih je trenutno 113), ki predstavljajo rešitev določenega integracijskega problema. Opisujejo primere uporabe za upravljanje informacij in določajo, kako v zvezi z njimi ustrezno uporabljati obstoječe standarde (HL7, DICOM itd.). Definirajo izvajalce (actorje), ki v profilu nastopajo, in protokole za komunikacijo med njimi ter tudi sporočila (večina jih je v obliki HL7), ki so za to komunikacijo potrebna.

Sistemi, ki upoštevajo integracijske profile, uspešno rešujejo večino problemov, ki se pojavljajo zaradi interoperabilnosti. Za dobavitelje programske opreme integracijski profili predstavljajo smernice za razvoj in implementacijo informacijskih rešitev. Za izvajalce zdravstvene dejavnosti pa so lahko integracijski profili koristna pomoč pri oblikovanju z integracijo in interoperabilnostjo povezanih zahtev v razpisni dokumentaciji.

Kje (in kako) prideš zraven?

Ponudniki informacijskih rešitev lahko skladnost svoje programske opreme s profili IHE preverijo in dokažejo na srečanjih, imenovanih ”Connectathon”, ki se enkrat letno odvijajo v Aziji, Severni Ameriki in Evropi. Osnovni namen tovrstnih dogodkov je v promociji tako same pobude IHE kot tudi vseh z njenimi integracijskimi smernicami skladnih informacijskih rešitev, posledično pa torej v spodbujanju ponudnikov programske opreme za zdravstvo, da interoperabilnostne rešitve, definirane od IHE, v čim večji meri prelijejo v svoje komercialne informacijske sisteme.

Prvi Connectathon je bil organiziran že leta 1999, od takrat pa je zanimanje zanj ves čas naraščalo, hkrati s tem pa tako obseg kakor širina na dogodku izvedenih testov. Letošnji evropski Connectathon, ki je potekal konec maja v švicarskem Bernu, je bil v vseh pogledih rekorden, saj se ga je udeležilo več kot 350 razvijalcev programske opreme iz 85 podjetij in 14 držav. Med seboj so (preko več kot 600 metrov optičnih vlaken in bakrene žice v skupni dolžini kar 2 kilometrov) povezovali 143 različnih sistemov in v času trajanja tega maratona v testiranju pod budnim očesom 45 monitorjev, kakor imenujejo posebej usposobljene strokovnjake, ki nadzorujejo povezave, uspešno izvedli in verificirali kar 2.935 testov. Med drugim sta bila prvič testirana dva nova profila, ki vzpostavljata temelje za še bolj na pacienta osredotočeno zdravstveno oskrbo s prenašanjem še širšega nabora podatkov skozi celoten proces zdravljenja do zdravnikov in drugih izvajalcev zdravstvene dejavnosti.

Slika 2: Connectathon 2012, Bern, Švica.

Med testiranjem si posamezni informacijski sistemi izmenjujejo informacije s komplementarnimi sistemi drugih ponudnikov, seveda v skladu s protokolom, predpisanim od IHE. Za testiranje v okviru definiranih kliničnih primerov uporabe (profili IHE) izvajajo transakcije, predvidene za določene vloge (akterji IHE). Rezultati uspešnih testiranj so od IHE javno objavljeni. Na seznamu informacijskih rešitev, ki so skladne s profili IHE, pa boste po novem v družbi izdelkov velikih proizvajalcev programske opreme, kakršni so Microsoft, Oracle, Cisco, Siemens, AGFA, Philips itd., našli tudi SRC Infonet in njegov BIRPIS21.

SRC Infonet na Connectathonu

Na zgoraj omenjenem Connectathonu v Bernu so namreč trije od udeležencev več kot uspešno zastopali tudi SRC Infonet. Tako kot predstavnikih ostalih podjetij so se morali za vsako izbrano področje oziroma profil v strogo odmerjenem času povezati z vsaj tremi drugimi sistemi.

Iz širokega nabora možnih profilov smo izbrali tiste, ki najbolj ustrezajo področjem povezovanja med SRC Infonetovimi in ostalimi sistemi v slovenskem zdravstvenem prostoru, poleg tega pa dva osnovna profila, ki zagotavljata skladnost z osnovnimi varnostnimi zahtevami. S tem smo preverili ustreznost načina in vsebine povezav, ki jih vsaj v eni obliki že imamo postavljene, hkrati pa pridobili izkušnje upoštevanja profila IHE, ki jih lahko s pridom izkoristimo pri postavljanju vseh nadaljnjih povezav.

Slika 3: Ekipa SRC Infonet (Matevž Zupan, Rok Vrbica, Goran Bambič).

Slika 4: IHE profili in vloge, testirani v BIRPIS21.

Za vsak profil obstaja nabor testov, ki natančno določajo, kaj se mora v posameznem sistemu zgoditi in kakšne vrste sporočil se morajo izmenjevati med sistemoma. Monitorji preverjajo obliko in vsebino sporočil, ki so predpisana. Poleg sporočil pa nadzorujejo tudi oba sodelujoča sistema, ki morata zahtevano vsebino ustrezno interpretirati in prikazati. Poleg oblike in vsebine sporočil je tako potrebno uskladiti tudi vse šifrante in okolja, ki nastopajo v profilu, ter poslovna pravila prilagoditi želenemu scenariju. Zaradi tega je veliko podjetij na Connectathonu nastopilo s prav v ta namen izdelanimi posebni aplikacijami, ki so namenjene samo izvajanju testnih scenarijev, in si na ta način nekoliko olajšalo delo. SRC Infonet pa je nastopil kar s svojim vodilnim produktom BIRPIS21, torej z aplikacijo, ki jo večina slovenskih bolnišnic že nekaj let uporablja pri svojem vsakdanjem delu, zato je pomen uspešno prestanih testov toliko večji.

Med osnovne izbrane profile sodita Consistent Time in Audit Trail and Node Authentication. Prvi skrbi, da sistem zna zagotavljati enoten čas v vseh aplikacijah. Drugi pa je varnostna osnova, ki zagotavlja zaščiten in kontroliran dostop do podatkov, ki jih sistem shranjuje.

Scheduled Workflow je osnovni profil radiološke domene in definira podatkovni tok med sistemom, ki skrbi za registracijo pacienta, sistemom, ki naroča radiološke preiskave, ter sistemi, ki skrbijo za izvedbo radioloških preiskav. Testirali smo prvi dve vlogi, ki ju BIRPIS21 na več lokacijah že opravlja v produkciji.

Najdaljše izkušnje imamo sicer v SRC Infonetu s povezavami z laboratorijskimi informacijskimi sistemi. Zato smo kot naslednji profil izbrali Laboratory Testing Workflow, ki opredeljuje naročanje laboratorijskih preiskav.

Profil Cross Enterprise Clinical Document Share je namenjen hranjenju in prikazovanju elektronskih dokumentov. Ker v SRC Infonetu povezujemo BIRPIS21 z dokumentnimi sistemi, je bil tudi ta profil logična izbira.

Patient Identifier Cross-referencing skrbi za enotno identiteto pacienta v bolj kompleksnih okoljih, kjer več sistemov lahko nastopa v vlogi registratorja pacientovih osnovnih podatkov (npr. UKC Ljubljana). V tem profilu smo BIRPIS21 postavili tako za vir pacientovih podatkov, kot tudi za porabnika podatkov iz drugih sistemov.

Prenos podatkov o pacientu in njegovi obravnavi med sistemi, ki izvajajo vsaj en del zdravljenja, določa profil Patient Administration Management. Gre na primer za povezavo med primarnim in sekundarnim nivojem zdravstvene oskrbe.

Profil Patient Demographics Query pa določa način, kako lahko sistem pridobi demografske podatke o pacientu iz drugega sistema. Gre za način povpraševanja oz. iskanja pacientov po določenih kriterijih. BIRPIS21 smo postavili v vlogo vira podatkov, kar v praksi dostikrat tudi je.

Povzetek

Povezovanje različnih informacijskih sistemov v neko usklajeno širšo celoto predstavlja eno od glavnih usmeritev nadaljnjega razvoja informatike na številnih področjih. V zdravstvu je zaradi velikega števila izvajalcev zdravstvene dejavnosti in raznolikih informacijskih rešitev, ki jih le-ti uporabljajo pri svojem delu, vzpostavitev dobre osnove za zagotavljanje interoperabilnosti vse prej kot enostavna naloga, usklajevanje, povezovanje in integracija informacijskih rešitev posameznih akterjev zdravstvenega sistema pa velik izziv za vse ponudnike programske opreme. V SRC Infonetu smo se ga lotili s pomočjo t. i. IHE profilov, s konceptom, razvitim na podlagi mednarodne strokovne pobude prav z namenom zagotavljanja interoperabilnosti med različnimi zdravstvenimi informacijskimi sistemi (tako znotraj posameznih izvajalcev zdravstvene dejavnosti kakor med različnimi izvajalci, na različnih ravneh, v različni regijah ali celo državah). Z uspešnim nastopom na Connectathonu smo dokazali, da se dobro zavedamo, da bomo samo s sledenjem najbolj aktualnim razvojnim smernicam lahko tudi v bodoče obdržali pozicijo v vrhu slovenskih proizvajalcev programske opreme za zdravstvo in da lahko svojim strankam še vedno ponudimo orodja, ki jim bodo, med drugim, tudi v teh t. i. kriznih časih učinkovita pomagala pri racionalizaciji poslovanja. Za SRC Infonet pa je to hkrati dodatna potrditev, da sta bili dve desetletji dela v zdravstveni informatiki usmerjeni v pravo smer in se nam s tega vidika prihodnosti ni treba bati.

Uroš Kralj, Matevž Zupan

Advertisements