Diskovni sistemi HP 3PAR Utility Storage

Posted on 27/09/2012

0


HP 3PAR Utility Storage, nova generacija diskovnih sistemov najvišjega ranga, prinaša 100% prilagodljivost in visoke izkoristke, ki jih zahtevajo današnji virtualizirani podatkovni centri in podatkovni centri v oblaku. Izjemna skalabilnost in hitro dodeljevanje kapacitet pomenita, da lahko rastete in zadovoljite spreminjajoče se poslovne potrebe hitro in učinkovito. Zmožnost poganjanja različnih vrst obremenitev sočasno (t. i. multitenancy ali večnajemnost) vam omogoči, da podpirate več oddelkov ali strank na enem, konsolidiranem diskovnem sistemu. Avtonomno upravljanje pomeni, da lahko pozabite na diskovni sistem. Vse te prednosti vam omogočijo, da lahko preusmerite več virov iz vzdrževanja na inovacije, ki prinašajo poslovne prednosti.

HP 3PAR Utility Storage je:

– učinkovit: znižuje nabavne in operativne stroške do 50 %.

– avtonomen: zvišuje učinkovitost upravljanja do 10-krat.

– večnajemniški (multitenant): podpira več obremenitev ob manjši porabi virov.

Avtonomni diskovni sistem

Je takšen kot dihanje – ni potrebno misliti nanj. Poenostavite, avtomatizirajte in pospešite upravljanje s tem, da izvajate dodeljevanje virov, nivojev in upravljanje avtomatično, inteligentno, na podsistemski ravni – ter brez posredovanja administratorjev.

Avtonomno upravljanje različnih diskovnih nivojev preko nastavljanja politik uravnoteži stroške in zmogljivosti, ki so potrebne za doseganje potrebne kakovosti storitev. S tem poveča prilagodljivost poslovnim potrebam in zmanjšuje tveganja ob najnižjih možnih stroških.

Avtonomno upravljanje in dodeljevanje virov pospeši in poenostavi pogosta upravljavska opravila, medtem ko pametna, granularna avtomatizacija odpravi nepotrebna vnaprejšnja planiranja in zmanjšuje verjetnost pojava človeških napak.

Strežniška programska oprema zmanjšuje ročno upravljanje z uvedbo avtonomnih meritev zmogljivosti in porabljene kapacitete ter vzpostavlja varne, avtonomne povezave med diskovnim sistemom in strežniki.

Varno gostovanje za različne vrste bremen

Uporabite manj infrastrukturnih virov za doseganje višjih servisnih nivojev za več uporabnikov in aplikacij. Diskovni sistemi HP 3PAR so zasnovani tako, da varno in učinkovito podpirajo raznolike »najemnike« – različne skupine uporabnikov iz različnih oddelkov v podjetju ali celo iz različnih podjetij – ki poganjajo različne vrste aplikacij na skupnem diskovnem sistemu. V to arhitekturo je vgrajena tudi zmožnost zagotavljanja visokih servisnih nivojev, visokih izkoristkov diskovnih kapacitet in učinkovitega delovanja ob raznolikih obremenitvah. Tako zmanjšana razdrobljenost v podatkovnih centrih omogoči, da se zmanjšajo potrebe po prostoru za diskovne sisteme tudi do 50 %.

Strojno podprta tehnologija »Thin Built«

Vgrajeno vezje HP 3PAR Gen3 ASIC s tehnologijo »Thin Built« zagotavlja učinkovito strojno podprto zmožnost odstranjevanja alociranega, vendar nezasedenega prostora, brez da bi to vplivalo na performance. Slednje je pogosto problem pri tradicionalno zasnovanih diskovnih sistemih, ki so zaradi zagotavljanja zahtev po količini prostora, ki mora biti na razpolago, pogosto predimenzionirani in s tem dragi.

Vezje Gen3 ASIC prav tako podpira mešane obremenitve, zato ni bojazni glede performanc, ko je v igri večnivojsko shranjevanje podatkov, ki ga narekujejo potrebe in zahteve posameznih strežnikov in aplikacij. Bistvena prednost takšne rešitve je, da lahko na istem diskovnem sistemu gostujejo tako operacije, povezane s transakcijskimi bazami, kot tudi aplikacije, ki zahtevajo velik pretok podatkov, s čimer se ognemo potrebi po večjem številu ločenih diskovnih sistemov. Ta značilnost je dobrodošla predvsem v okoljih z virtualiziranimi strežniki, kjer lahko dosežemo večjo gostoto virtualnih strojev, s tem pa znižamo investicijske stroške zaradi manjšega števila potrebnih fizičnih strežnikov.

Če k temu dodamo še tehnologijo »Rapid RAID Rebuild« in hitre konfiguracije fizičnih diskov RAID 5 in RAID 6, dobimo zmogljivosti izjemno hitrega zrcaljenja RAID, ob tem pa je potrebna za 66 odstotkov nižja količina z zrcaljenjem zavarovanih podatkov, s čimer privarčujemo precej prostora.

Zelena hramba podatkov

Postorite več z manj. Diskovni sistemi HP 3PAR niso zgolj bolj energetsko učinkoviti – so bolj učinkoviti in pika. Jasno, recikliranje je dobro, a je ponovna uporaba še boljša. Z diskovnimi sistemi HP 3PAR lahko zadovoljite poslovne potrebe s pol manj kapacitetami – zagotovljeno. Z manjšim številom diskov, ki jih je potrebno napajati in tudi hladiti, manj potrebne opreme v prostoru, manj strojne opreme za odpis, ko se ji izteče življenjska doba, in manjšim ogljičnim odtisom diskovni sistemi HP 3PAR predstavljajo izvrstno podlago za zelena podatkovna središča.

Advertisements