Rešitve HP P4000 G2 LeftHand SAN

Posted on 13/06/2012

0


Planiranje vsega, od rasti podatkov do povrnitve v delovanje v primeru katastrofe, varnostnega kopiranja in pripravljenosti na prihodnje izzive, je lahko strašljiva naloga za vsako organizacijo, ne glede na velikost. Rešitve HP P4000 G2 LeftHand SAN so namenjene okoljem z različnimi virtualnimi strežniki in namizji, s podatkovnimi bazami, z elektronsko pošto in poslovnimi aplikacijami.

P4000 SAN-i kapacitetno in zmogljivostno skalirajo linearno in rastejo skupaj z organizacijo. Portfelj P4000 vsebuje dostopne funkcionalnosti najvišjega nivoja, raznovrsten nabor funkcij in centralno upravljanje za vse lokacije. Visoka razpoložljivost aplikacij in povrnitev delovanja v primeru katastrofe sta integrirani v P4000 SAN-e za avtomatiziran preklop na drugo lokacijo in nazaj. Optimizirani so za delovanje v virtualiziranih okoljih z VMware ESX ter Microsoft Hyper-v integracijo in ponujajo nenehno razpoložljivost podatkov uporabnikom in aplikacijam, ki se nenehno prilagajajo poslovnim potrebam.

Ključne lastnosti in prednosti

Diskovne gruče, ki delujejo po principu »scale-out«, omogočajo konsolidacijo vseh vozlišč v polje diskovnih kapacitet z deljenim dostopom. Vsa razpoložljiva kapaciteta in zmogljivost sta združeni in na voljo vsakemu logičnemu pogonu v gruči. Ko se potrebe po diskovnih kapacitetah ali zmogljivostih povečajo, P4000 skalira brezprekinitveno in sledi potrebam.

Omrežni RAID sistem ščiti in porazdeli podatke preko več vozlišč, s čimer varuje pred odpovedjo katerekoli komponente v gruči. Razpoložljivost »Multi-Site SAN« omogoča, da dodeljujemo vozlišča v gruči na različne lokacije (rack omare, sobe, stavbe ali mesta) in s tem neprekinjeno delovanje aplikacij s preklopom med lokacijami in nazaj – vse avtomatsko.

Funkcionalnosti Snapshot in Thin Provisioning delujejo brez vnaprejšnjih rezervacij, kapaciteta je dodeljena takrat, ko strežniki zapisujejo podatke. Na ta način izboljšajo skupni izkoristek in učinkovitost sistema P4000. Snapshot-i ustvarijo tanke varnostne kopije podatkov v nekem časovnem trenutku za vsak logični disk posebej.

P4000 SAN-i so tesno integrirani z VMware in Microsoft aplikacijami. Funkcionalnost P4000 Remote Copy, na primer, omogoči centralizirano varnostno kopiranje in varovanje pred katastrofami za vsak logični pogon posebej in izkorišča tehnologijo Snapshot v povezavi s funkcionalnostjo aplikacij za hitro okrevanje.

Vzpostavitev sistema P4000 je mogoča v samo 20 minutah. Enostavna namestitev in konfiguriranje ter preprosto upravljanje na stotine vozlišč je mogoče s centraliziranim upravljanjem. Nadgradnje so enostavne in potekajo brez prekinitev, saj izkoriščajo funkcionalnost P4000 Peer Motion. Kapaciteto in zmogljivost povečamo brez prekinitve delovanja aplikacij, kar je mogoče zaradi visoke stopnje virtualiziranosti diskovnega polja. Diskovni sistem P4000 omogoči takojšnje dodeljevanje virov ob nastanku poslovne potrebe in se lahko hitro prilagaja spremembam z enostavnim dodajanjem ali odvzemanjem vozlišč.

Rešitve HP StoreOnce za varovanje podatkov

Je vaš sistem za varovanje podatkov kompleksen, porazdeljen in drag?

Potrebujete na trdih diskih temelječ sistem z odličnim razmerjem med zmogljivostjo in ceno ter deduplikacijo varovanih podatkov, ki je združljiv z vašo obstoječo IT infrastrukturo.

HP StoreOnce D2D Backup Systems s tehnologijo StoreOnce deduplikacije ponujajo varovanje podatkov na trdih diskih za podatkovna središča in oddaljene lokacije. Omogočijo avtomatiziranje in konsolidiranje varovanja večjega števila strežnikov na eno napravo, poleg tega pa izboljšajo zanesljivost delovanja, saj odpravljajo napake, ki se dogajajo pri upravljanju s tračnimi mediji. Vsi sistemi HP D2D Backup vsebujejo HP StoreOnce deduplikacijsko programsko opremo za učinkovito in dolgotrajno hrambo varnostnih kopij na trdih diskih, ki omogoča stroškovno učinkovito replikacijo preko mrežnih povezav za povrnitev delovanja po katastrofi. Sistemi D2D Backup se nemoteno vključijo v obstoječa okolja in ponujajo vse prednosti navideznih tračnih knjižnic ter NAS funkcionalnost za varnostno kopiranje podatkov.

Deduplikacija HP StoreOnce omogoči shranjevanje več podatkov na diske.

Tehnologija omogoča zmanjšanje potrebnih diskovnih kapacitet, potrebnih za shranjevanje varnostnih kopij, tipično do dvajset (20)-krat, brez vpliva na zmogljivost. Zadrževanje večje količine podatkov na trdih diskih dlje časa ponuja hitrejšo dostopnost podatkov za restavriranje, v primeru koruptiranih ali izgubljenih podatkov.

Sistemi D2D omogočajo visoko zmogljivost z uporabo več tokov podatkov, hitrost varnostnega kopiranja tako znaša do 2,4 TB na uro – s kopiranjem na trde diske namesto na trakove, ki so povsem sekvenčne narave, se zmanjša okno, potrebno za varnostno kopiranje. Deduplikacija podatkov na ravni blokov poenostavi delovanje, saj je potrebnega manj uravnavanja delovanja in ročnih optimizacij. Hitro restavriranje podatkov za zanesljivo zaščito brez skrbi omogoči varovanje podatkov znotraj sistema z uporabo tehnologije RAID 5 in 6.

Z do dvakrat boljšim razmerjem med zmogljivostjo in ceno v primerjavi s primerljivimi produkti z deduplikacijo in replikacijo podatkov sistemi D2D nudijo stroškovno učinkovito varovanje podatkov. Deduplikacija HP StoreOnce zmanjšuje potrebno pasovno širino omrežja za replikacijo podatkov na oddaljeno lokacijo. Učinkovitejša replikacija omogoči centralizirano varovanje oddaljenih lokacij in prinaša praktično rešitev povrnitve po katastrofi z minimalnimi stroški. HP StoreOnce backup sistemi ponujajo razširljivost do 512 TB uporabne kapacitete s preprostimi in stroškovno učinkovitimi nadgradnjami, ki omogočajo rast kapacitet brez povečanja kompleksnosti upravljanja. Sistemi D2D Backup so naprave, pripravljene za vgradnjo v rack omare, ki podpirajo vse vodilne programske rešitve za varnostno kopiranje podatkov. Pestra izbira vmesnikov, podpora iSCSI, Fibre Channel in NAS protokolov ter uporaba virtualnih knjižnic ali mrežnih diskov omogoča enostavno vključitev v večino obstoječih okolij.

Advertisements
Tagged: