Mobilnost, video in konferenčni sistemi

Posted on 13/06/2012

0


V preteklih dveh desetletjih se je število uporabnikov mobilne telefonije povečalo s 34 milijonov v letu 1993 na skoraj 6 milijard v letu 2012 in tako preseglo število stacionarnih telefonskih priključkov. Prednosti mobilnih telefonov so očitne: kjerkoli in kadarkoli neomejen dostop do globalnega telefonskega omrežja. Prihod sodobnih pametnih mobilnih naprav je te prednosti še dodatno razširil z neomejenim dostopom do omrežja vseh omrežij – interneta.

Uporabniki tako na svojih mobilnih napravah lahko že nekaj časa uporabljajo storitve, kot sta elektronska pošta ali svetovni splet. Kombinacija mobilnosti, dostopa do interneta in dodatnih senzorjev je omogočila platformo za razvoj številnih novih storitev, ki spreminjajo način, kako ljudje komunicirajo, se učijo, delajo in zabavajo. Sodobni mobilni operacijski sistemi, kot so iOS in Android, ponujajo širok spekter aplikacij, ki to izkoriščajo ter tako omogočajo novo in bogato uporabniško izkušnjo.

Internet stvari

Internet stvari (ang. Internet of Things) je točka v času, ko je več stvari ali predmetov povezanih v internet, kot ljudi. Ocene so, da smo to točko prestopili med letoma 2008 in 2009.

Slika 1: Internet stvari je bil rojen med letoma 2008 in 2009.

Internet se širi na področja, ki so bila prej nedosegljiva. Razvoj tehnologije omogoča v medicini uporabo inteligentnih vsadkov, ki brezžično sporočajo delovanje posameznih organov. Miniaturne senzorje je mogoče namestiti na rastline in živali ter povezati na internet. Na Nizozemskem kmetje že poskusno spremljajo zdravje krav in njihovo gibanje z uporabo takšnih senzorjev. V povprečju vsaka krava na leto generira 200 megabajtov informacij.

Cisco v svojem februarskem poročilu letošnjega leta povzema in hkrati tudi napoveduje sledeče trende:

 • globalni mobilni podatkovni promet je bil v letu 2011 osemkrat večji kot totalni globalni internetni podatkovni promet v letu 2000. Od tega je bil 52 odstotkov mobilnega prometa video.
 • do konca leta 2012 bo število mobilno povezljivih naprav preseglo število ljudi na Zemlji. Leta 2016 bo predvidoma 1,4 mobilne naprave na prebivalca planeta.
 • globalni mobilni podatkovni promet med letoma 2011 in 2016 se  bo povečal 18-krat, kar je 78 odstotkov na letni ravni.
 • do konca leta 2016 bo 70 odstotkov svetovnega mobilnega podatkovnega prometa video.

Slika 2: Napoved rasti mobilnega podatkovnega prometa.

Slika 3: Napoved rasti video mobilnega podatkovnega prometa.

Video

Komaj dve leti od patenta telefonskega aparata leta 1896 se je v javnosti že pojavil koncept kombiniranega video telefona in televizijskega zaslona širokega formata[t1] . Leta 1936 je nemška pošta omogočila prvo javno video telefonsko storitev. Na začetku je širokopasovni koaksialni kabel povezoval le Berlin in Leipzig. Kmalu se je razširil še na druga nemška mesta in na koncu zagotavljal več kot 1000 km daljnovodov. Video telefoni so bili integrirani znotraj javnih telefonskih govorilnic. Storitev je bila aktivna do začetka 2. svetovne vojne. V šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je bilo več neuspešnih poskusov komercializacije video telefonskih sistemov. Šele prihod digitalnih telefonskih sistemov v osemdesetih in IP omrežij v devetdesetih letih je omogočil hiter razvoj videokonferenčnih sistemov v cenovno dostopno in standardizirano storitev. Leta 2000 so se pojavili PC programski odjemalci z možnostjo video komunikacije. Danes se video komunikacija najhitreje širi na področju pametnih mobilnih naprav.

Mobilno sodelovanje

Za razliko od tradicionalnih video konferenčnih sistemov, ki so omejeni na sejne sobe, pisarne in predavalnice, mobilni video konferenčni sistemi omogočajo učinkovito sodelovanje neodvisno od lokacije. Najnovejša generacija z uporabo brezžičnih, mobilnih in širokopasovnih komunikacijskih poti zagotavlja varno avdio in video komunikacijo z več končnimi napravami v realnem času.

Mobilni video konferenčni sistemi se uporabljajo v raznolikih panogah, kot so:

 • proizvodnja (sodelovanje med zaposlenimi, dobavitelji in kupci, načrtovanje, gradnja, pregled, servis opreme na terenu)
 • energetika (inšpekcijski pregledi na daljavo, revizije, vzdrževanje, popravila, obnova, odpravljanje težav s komunikacijsko infrastrukturo)

  Slika 5: Odpravljanje težav na terenu.

 • zdravstvo (telemedicina, oskrba bolnikov na domu, sodelovanje zdravnikov na več lokacijah)

  Slika 6: Oddaljena zdravniška pomoč.

 • javni sektor (prenos pomembnih informacij o delu in poteku dela v realnem času)

  Slika 7: Komponente mobilnega video konferenčnega sistema.

V podjetju SRC, d. o. o., vam ponujamo HD mobilne video konferenčne rešitve proizvajalca AudiSoft Technologies.

Amir Huskić


 [t1]res že v 19. stoletju?

Advertisements