E-izobraževanje kot strateška naložba za podjetja

Posted on 13/06/2012

0


Sodobna družba, v kateri je vseživljenjsko izobraževanje nuja, uporablja internet za izvedbo vse več inovativnih procesov za podporo izobraževanju. Obenem pa podjetja, še posebej v času recesije, iščejo nove načine zmanjšanja stroškov uvajanj in usposabljanj zaposlenih. E-izobraževanje je, ne glede ali v formalne izobraževalne ali poslovne namene, področje, v katerega se v zadnjih letih močno vlaga in kjer trend še vedno narašča. Celoten trg e-izobraževanj je bil v letu 2010 vreden 52 milijard dolarjev, medtem ko je znašala vrednost trga v letu 2003 »le« 23 milijard. K temu je pripomogla uporaba sodobnih prenosnih naprav (mobilni telefoni, tablice, prenosniki), katerih število uporabnikov vztrajno raste in bo po napovedih tržnih analiz do leta 2015 preseglo 400 milijonov ter tako nadomestilo klasične računalnike v razmerju 4 : 1. Čeprav se pametni telefoni in tablični računalniki največ uporabljajo za igranje iger (84 %), je iskanje najrazličnejših informacij (78 %) takoj na drugem mestu; pred branjem elektronske pošte (74 %), prebiranjem novic (61 %) itd.

Najbolj očitne prednosti e-izobraževanja v podjetjih, ki generirajo pozitiven ROI (ang. Return-On-Investment), so hitrejši in bolj usklajen dvig kompetenc zaposlenih, enostavna ponovljivost izobraževanj, neodvisnost izvajanja izobraževanja od lokacije ter znižanje logističnih stroškov, povezanih z izvedbo izobraževanj. Kot primera dobre prakse navedimo podjetje McDonalds, ki je prihranilo več kot milijon EUR z e-izobraževanjem zaposlenih le na področju financ, ter proizvajalca avtomobilov Ford, ki je stroške uvajanja 24 tisoč prodajalcev ob podpori e-izobraževanja zmanjšal za 74 % v primerjavi s klasičnim uvajanjem.

Obdobje finančne krize ter posledično obdobje prilagajanja poslovnim izzivom še dodatno motivira podjetja za izvedbo dodatnih izobraževanj zaposlenih ob čim manjših stroških, kar je mogoče doseči le z uporabo sodobnih, učinkovitih in trajnostnih rešitev. Za to pa je potreben celovit pristop k e-izobraževanju, ki pokriva celoten življenjski cikel e-gradiva. Podjetja se namreč premalo zavedajo, da za uvedbo e-izobraževanj ni dovolj le pripraviti e-gradiva, ampak je potrebno tudi spremljati uporabo, analizirati pridobljene rezultate ter na tej podlagi pripraviti nove vsebine oziroma popraviti obstoječe.

Slika 1: Življenjski krog e-gradiva.

Prav skrb za celoten življenjski cikel e-gradiva je bila glavno vodilo pri razvoju produkta edu.Plexor – okolja za izdelavo in upravljanje z elektronskimi izobraževalnimi gradivi. Okolje edu.Plexor predstavlja celovit sistem za podporo e-izobraževanjem iz oblaka, ki uporabnikom omogoča, da nadzorujejo celoten proces izdelave in uporabe e-gradiv. Glavni izzivi, ki jih edu.Plexor naslavlja, so:

  • proces priprave in upravljanja z e-gradivi,
  • obstojnost e-gradiv na dolgi rok,
  • uporaba gradiv v različnih scenarijih uporabe (tablice, virtualne učilnice, splet ipd.),
  • skrb za kakovost izdelanih e-gradiv ter
  • spremljanje uporabe e-gradiv.

Izdelava e-gradiv

Dejstvo je, da slaba vsebina uporabnike odvrne od e-izobraževanj, kar se je večkrat potrdilo v praksi. Transformacija tekstovnih učnih gradiv v elektronsko obliko brez upoštevanja specifike elektronskih medijev bo delovala dolgočasno in znižala motivacijo uporabnikov. Vsebina mora biti namreč pripravljena na način, ki je primeren za interakcijo z učečim se. Če želimo na primer razložiti glavne značilnosti določenega produkta, bo zadoščala že predstavitev v obliki PowerPoint, medtem ko je za prikaz uspešnih načinov prodaje potrebno uporabiti multimedijska gradiva ali celo simulacije različnih postopkov. Te vrste elementov se ponavadi pripravi s pomočjo specifičnih orodij, ki vsako pripravi vsebino v svoji obliki (video, simulacijo, grafikon ipd.). Težava pa nastane, ko želimo vse te elemente predstaviti v istem gradivu.

Okolje edu.Plexor uporablja inovativen koncept ločevanja vsebine (scenarija) gradiva od predstavitve interaktivnega e-gradiva, ki ga na podoben način, a v bistveno bolj omejeni obliki uporablja tudi svetovno znana enciklopedija Wikipedija. Izbrani koncept omogoča enostavno, takojšnje urejanje vsebine e-gradiva iz oblaka, brez zahtevnega tehničnega znanja.

Platforma je zgrajena na modularen način, ki omogoča v samo jedro sistema vključiti nove funkcionalnosti (module) po željah naročnika. Ti lahko obsegajo zabavne izobraževalne module (sestavljanke, uganke, igre), poslovne module (webinarji, grafikoni, sklici na zunanje vire), lokacijske module (zemljevidi), interaktivne module (napredni vprašalniki, virtualne knjige), različne poti skozi gradivo, inteligentno dinamično preverjanje rezultatov, sklice na druga gradiva itd. Pri izdelavi novih e-gradiv je možno uporabiti dele obstoječih e-gradiv, kar občutno pospeši postopek izdelave e-gradiv. Kakovost izdelanih gradiv je zagotovljena z integriranim uredniškim sistemom, ki pokriva vse procese priprave gradiva in omogoča sodelovanje vseh akterjev pri pripravi istega e-gradiva (urednika, soavtorjev, recenzentov ipd.).

Slika2: Uporaba na tablici

Uporaba e-gradiv & analitika

Pripravljena e-gradiva so narejena v skladu s standardi, zato jih je moč uvoziti v znana virtualna učna okolja, ponuditi integrirana v spletnih straneh ali pa jih distribuirati na zgoščenkah. Vse interakcije, ki potekajo v gradivu, se v primeru uporabe učnega okolja prenašajo v profil uporabnika; torej porabljeni čas, doseženi rezultati, količina pregledane vsebine ipd.

Na ta način je skozi spremljanje interakcij z e-gradivom mogoče zaznati dele vsebin, kjer imajo tečajniki težave pri učenju. Pogosto gre za vsebino, ki ni predstavljena primerno, ali za vprašanja, ki so bodisi pretežka bodisi imajo napačne odgovore. Informacija pomaga avtorjem, da gradivo ustrezno prilagodijo. Analiza uporabe gradiv nam lahko pove tudi, koliko uporabnikov je uporabljalo točno določeni element (npr. zaigralo video posnetek) ter kakšno pot so izbrali skozi gradivo.

Pripravljena gradiva je mogoče uporabljati tako na klasičnih računalnikih kot na mobilnih napravah. Zaradi ločnice med vsebino in obliko predstavitve se le-ta lahko prilagodi izbrani napravi. Še več, sistem priprave e-gradiv je zasnovan na način, da ga je mogoče nadgrajevati s podporo prihajajočim tehnologijam in standardom. To gradivom omogoča, da preživijo spremembe, ki jih prinaša nenehen tehnološki razvoj brez posegov v vsebino. S tem pa se naročniki izognejo problemu izbire novega orodja ter ponovni pripravi gradiv pri vsaki spremembi tehnologije, kar je seveda povezano z dodatnimi stroški. (Slika 2: Uporaba na tablici. – eduplexor9.jpg)

Storitve za uporabnike

Pri uporabi e-gradiv lahko povečamo zanimanje uporabnikov s tem, da uvedemo različne nagrade v obliki »značk«, izvajamo medsebojna tekmovanja in primerjave ali pa postavimo kriterije, za katere želimo, da jim uporabniki zadostijo (npr. pri certificiranju). Po drugi strani pa predstavlja uvedba plačilnega sistema znotraj učnega okolja priložnost podjetjem za doseganje dodatnega zaslužka s prodajo e-vsebin oziroma, če gremo še korak dlje, lahko celo uvede svojo spletno trgovino.

E-izobraževanje v oblaku

Platformo edu.Plexor je mogoče uporabljati iz računalniškega oblaka. Ta odločitev je v koraku s trendi, saj naj bi do leta 2015 po raziskavah skupine Gartner kar 80 odstotkov ponudnikov sistemov za upravljanje z e-vsebinami le-te ponudilo kot oblačno storitev. Platformo je mogoče namestiti tudi v privatni oblak naročnika ter ga povezati z njegovim informacijskim sistemom, kar je dandanes še vedno najpogostejša želja uporabnikov.

Danes se različice okolja edu.Plexor uporabljajo v različnih segmentih poslovnega sektorja v Sloveniji in na Hrvaškem ter tudi v izobraževalnem sektorju (npr. učni portal http://www.nauk.si iz leta 2009 gosti 50 tisoč obiskov letno). Zato je bila v želji, da bi ponudili celovito rešitev v oblaku za podporo e-izobraževanja v podjetjih, naravna odločitev podjetja SRC, d. o. o., da se je povezalo s podjetjem Abelium, d. o. o. kot ponudnikom rešitev za pripravo e-gradiv. Podjetji lahko skupaj zagotovita vse, kar posamezna organizacija potrebuje za uspešno uvedbo e-izobraževanja: svetovanje pri postavitvi strategije, orodja za izdelavo e-gradiv in vzpostavitev virtualnih učnih okolij, kjer je možno ta gradiva kakovostno uporabiti.

Zaključek

E-izobraževanje je idealna rešitev za podjetja, ki pogosto izvajajo uvajanja novih sodelavcev, ki redno spreminjajo oziroma dopolnjujejo ponudbo svojih produktov, ki izvajajo zakonsko potrebna izobraževanja za zaposlene ali izvajajo tečaje in certifikacijske postopke za svoje stranke.

Z uporabo rešitve edu.Plexor podjetja pridobijo okolje za hitro in enostavno pripravo e-gradiv, občutno zmanjšajo stroške prilagoditev gradiv novim tehnologijam, se osvobodijo omejitev uporabe e-gradiv v točno določenih okoljih in napravah ter se izognejo skrbem za vzdrževanje sistema. Pravilno implementirano virtualno učno okolje pa postane prostor, ki za mnoge v podjetju predstavlja vstopno točko v svet znanja.

Marko Šmid

Advertisements