Uresničitev napovedi o računalništvu v oblaku v letu 2011

Posted on 08/03/2012

0


Forrester je v februarju 2011 objavil 10 napovedi o računalništvu v oblaku v letu 2011. Medtem ko so se nekatere napovedi izkazale za točne se je trg spreminjal veliko počasneje od predvidevanj. Velik napredek je bil dosežen predvsem z veliko rastjo Amazon Web Services (AWS) in Rackspace-a ter uporabo oblaka za velike količine podatkov, izobraževanja, razvoja, testiranja in ustvarjanja novih storitev kot tudi pričetka obdobja spletnih aplikacij. Napovedi in njihova uresničitev so podane v nadaljevanju.

1. Okrepljeni bodo vodili – pomagajte jim. Napoved za 2011 je bila, da bodo tako imenovani junaki (HEROes – highly empowered and resourceful operatives) uporabljali nova orodja kot je računalništvo v oblaku za optimizacijo dela in ustvarjanja višje vrednosti v krajšem časovnem obdobju. Čeprav so njihovi nameni najboljši se mnogokrat pojavijo nejasnosti glede varnosti in tveganj. Forrester je spodbujal zaposlene v infrastrukturi in operacijah (v nadaljevanju I&O), da junakom pomagajo sprejemati nove tehnologije brez ogrožanja informacijske varnosti podjetja.
Uresničena napoved. Raziskave in pogovori s Forresterjevimi strankami so pokazale, da zgodnji sprejemniki računalništva v oblaku niso zaposleni v I&O in da se nadaljuje trend neobveščanja I&O ja s strani okrepljenih zaposlenih o uporabi storitev računalništva v oblaku. Na srečo je vedno več vodij oddelkov I&O začelo s proaktivnim sodelovanjem z okrepljenimi zaposlenimi s prikazom kako lahko oddelki I&O naredijo storitve bolj predvidljive in produktivne. Takšno sodelovanje je vedno bolj potrebno saj se bodo pritiski na učinkovitejše in samostojnejše poslovanje poslovnih oddelkov zaradi grožnje recesije še okrepili.

2. Projekti lastnih internih oblakov bodo neuspešni . V letu 2010 so se trendi v IaaS-u usmerili v internih zasebnih oblakov (zaradi varnostnih skrbi, zahtev po skladnosti in splošnemu nezaupanju v javne oblake). Glavna pomanjkljivost je bila, da je I&O oddelkom primanjkovalo izkušenj in znanja o razlikah med internim zasebnim oblakom in tradicionalnim virtualiziranim okoljem.
Nepopolna uresničitev. Raziskave so pokazale, da je več kot 25% podjetij štelo izgradnjo internega oblaka med glavne prioritete leta 2011, pa vendar niso implementirali avtomatizacije delovne obremenitve, samopostrežne portale in stroškovno preračunavanje, ki so glavni dejavniki uspeha oblaka. Dejansko so kot interni zasebni oblak ponujali le virtualizirana okolja.

3. Gostovani zasebni oblaki bodo presegli število internih zasebnih oblakov za trikrat. Zaradi infrastrukturnih in operativnih omejitev internih zasebnih oblakov so se gostovani zasebni oblaki ponujali kot primerna alternativa saj naj bi podjetja tako izkoriščala znanje in sredstva ponudnikov gostovanja.
Napačna napoved. Izbira ponudnika upravljanih informacijskih storitev kot graditelja in upravljalca IaaS oblaka ostaja najhitrejša pot do zasebnega oblaka, pa vendar se je manj podjetij odločilo za to izbiro. Zakaj? Razlog je ta, da je za oddelke I&O zunanje izvajanje tako pomembne inovacije kot je izgradnja oblaka izgledalo kot interni neuspeh.

4. Družbeni oblaki  za okrepljene vertikalne trge. Za nekatere so javni oblaki preveč tvegani, vzdrževanje zasebnih oblakov pa predrago, kar podžiga zanimanje za nov tip oblaka – družbene oblake. Tak tip IaaS okolja je ponavadi vzpostavljen s strani združenja podjetij znotraj posamezne panoge, ki si delijo enake resurse, aplikacije in podatke. Konfiguracija družbenega oblaka, varnostna arhitektura in operativni model e ponavadi razlikujejo glede na specifične zahteve posamezne panoge.
Nepopolna uresničitev. Finančne inštitucije, izobraževalne organizacije in javni sektor so na tem področju naredili nekaj korakov, vendar je družbeni oblak še vedno v nastajanju. Glavna težava je v tem, da mora znotraj vsake panoge en član prevzet odgovornost za delovanje oblaka, saj mora biti oblak nekje postavljen in nekdo ga mora upravljat. Ta član je tako obremenjen z izkazovanjem transparentnosti poslovanja oblaka in obenem nosi največji delež stroškov.

5. Aplikacije za delovne postaje bodo priskrbele zmožnosti visoko zmogljivega računalništva vsem. Uporaba IaaS oblaka za zadovoljevanje potreb visoko zmogljivega računalništva ni novost, saj je to ena izmed najbolj uporabljanih storitev v oblaku. Autodesk in Green Button sta ta koncept dodatno nadgradila saj sta v določene svoje namizne aplikacije neopazno vgradila storitve, ki se izvajajo v oblaku.
Nepopolna uresničitev. Skoraj celotno leto 2011 je bilo potrebo, da ta trend doseže širši trg pa vendar sta Adobe in Autodesk v zadnjem kvartalu leta 2011 predstavila storitve v oblaku, ki poganjajo njune paradne namizne aplikacije. Medtem ko je ta napredek dober pa ga zaenkrat še ni moč šteti med splošno sprejet.

6. Ekonomika računalništva v oblaku bo  dosegla nove višave. Forrester je napovedal, da bodo uporabniki računalništva v oblaku presegli osnovno uporabo njegovih storitev od zagona, razširitve uporabe storitev v oblaku do optimizacije dizajna in konfiguracije aplikacij z namenom maksimizacije koristi modela plačila po uporabi (pay-per-use).
Nepopolna uresničitev. Leto 2010 je bilo v znaku odkrivanja ekonomskih razlik, ki jih oblačne platforme prinašajo na trg I&O. Netflix je v letu 2011 na korporativnem blogu predstavil svoje poglobljeno razumevanje novega oblačnega modela in kako ga izkoriščajo skozi dizajn in uvajanje svojih aplikacij. Associated Press, NVoicePay, Heroku in mnogi drugi so seustalili v tej novi ekonomiki in so trgu predstavili nove inovativne poslovne modele.

7. Analitika v oblaku omogoča vodilnim, da se oddaljijo od zasledovalcev. Hitreje kot identificirate trend v poslovnih podatkih, hitreje se lahko na njega odzovete. In več podatkov kot lahko naenkrat analizirate hitreje lahko sledite poslovnim spremembam. To je glavna privlačnost realno-časovne poslovne analitike. Težava, ki pogosto nastane pri tem je, da je količina podatkov in proces uvedbe sistema za poslovno obveščanje (Business Intelligence – BI) zahtevajo znatno finančno in časovno investicijo. Analitika v oblaku pa uporabnikom omogoča, da izkusijo prednosti poslovnega obveščanja brez zapletenega procesa uvedbe.
Uresničena napoved. Težko je oporekati rasti in moči »big data« in vlogi, ki jo ima v tem trendu računalništvo v oblaku. Realno-časovna analitika, analiza družbenih medijev in zmožnost izbrskanja poslovne vrednosti iz nestrukturiranih podatkov so pomembne prednosti za začetne uporabnike. Hadoop in druga orodja, ki to omogočajo so daleč od glavnega toka, pa vendar tisti, ki v njih investirajo že žanjejo uspehe.

8. Oblak bo spremenil razumevanje informacij v profitni center. IaaS oblak zagotavlja prožnost in stroškovno učinkovitost posameznim delovnim procesom. Oblak pa lahko spremeni informacije pridobljene iz analitike v oblaku v prihodkovni tok. Storitve kot Windows Azure Marketplace DataMarket pomagajo podjetjem enostavneje izkoriščati podatkovne vire in jim omogočajo, da sami postanejo ponudniki poslovnega obveščanja (BI). Associated Press, Dun & Bradstreet (D&B), in Esri so to že začeli.
Nepopolna uresničitev. Amazon.com, Microsoft, Google in Xignite postavljajo temelje komercializacije vaših korporativnih podatkov. Družbena omrežja, spletni servisi in tradicionalni ponudniki informacij pa temu trendu sledijo. Tradicionalna podjetja so pri vstopu na ta trg v glavnem počasna saj jih prvotno skrbi varnost podatkov, nato pa pomanjkanje standardov. Dragoceni podatki o stanju zalog, prodajnih trendih, kategorizaciji kupcev so lahko potencialno veliko vredni za vaše partnerje in potencialne partnerje a ostajajo za požarnimi zidovi, zataknjeni znotraj  črevesja vašega ERP sistema. Varno deljenje teh informacij ostaja izziv ko trg premleva različne ponujene možnosti. Medtem ko sta drobljenje in zamegljevanje ena možnost je Forresterjevo mnenje, da je zasnova programskih vmesnikov (API) mogoče varnejša in fleksibilnejša možnost. Komercializacija korporativnih podatkov izgleda kot problem, ki se bo reševal skozi več let.

9. Standardi računalništva v oblaku ne bodo postavljeni v letu 2011 ampak vas to ne sme ustaviti. Forresterjeve stranke sov letu 2010 želele izvedeti kdaj lahko pričakujejo standarde in določene so odlašale s prehodom v oblak z upanjem, da bodo standardi postavljeni.
Uresničena napoved. Kot napovedano računalništvo v oblaku sledi tipičnemu vzorcu »najprej implementiraj, nato standardiziraj« in se nahaja šele na začetku poti. Ker  strokovnjaki I&O niso znani po svoji nagnjenosti k izpostavljanju tveganju so bili gonilna sila prehodu v oblak razvojniki. Raziskave so pokazale, da se je med razvojnimi inženirji podvojilo število uporabnikov storitev računalništva v oblaku. Kar se standardov tiče pa Forrester napoveduje, da ti ne bodo postavljeni niti v letu 2012.

10. Varnost računalništva v oblaku bo dokazana s strani zunanjih preizkuševalcev. Glavna ovira računalništva v oblaku v letu 2010 je bila zaskrbljenosti glede varnosti in skladnosti. Forrester je predvideval, da si bodo ponudniki računalništva v oblaku, organizacije za postavljanje standardov in razni certifikacijski programi v letu 2011 prizadevali za obravnavanje varnosti v oblaku.
Uresničena napoved. V letu 2011 smo dobili dokaz, da se vsaj ponudniki trudijo z dokazovanjem varnosti. Trije glavni ponudniki so si prislužili pomembne varnostne certifikate  (ISO 27001, 20001, PCI-DSS, in FISMA) in skoraj vsi prikazali transparentnost svojega delovanja. Prav tako pa je na strani uporabnikov računalništva v oblaku prišlo do razumevanja lastne odgovornosti za varno poslovanje v oblaku. V prihodnosti bo potrebno narediti še veliko, vendar izgovorov za pričetek poti k računalništvu v oblaku ne bi smelo biti več.

Dimitrije Jović

Povzeto po James Staten in Lauren E. Nelson: 2012 Top 10 IaaS Cloud Predictions For I&O Leaders, Forrester Research, 2012.

Advertisements