SRC iGov – sodobno orodje za sodobno vlado

Posted on 08/03/2012

0


Tablične računalnike smo v lanski predvolilni tekmi prvič lahko javno videli v rokah nekaterih naših vodilnih politikov in predstavnikov političnih strank. Razvnele so se celo razprave o tem, kako koristna sta lahko računalniško znanje in tehnologija za sodobno vlado. Je v tem kaj resnice, je tablični računalnik res lahko eno od pomembnejših orodij v rokah predsednika vlade, državnega zbora, ministra, vodja službe?

Odklenite vaš tablični računalnik

Tablični računalnik je sposoben opravljati skoraj vse funkcije, ki jih zna opravljati osebni računalnik. Zaradi minimalnih dimenzij in običajno izredno vzdržljivih baterij je tablični računalnik uporaben na marsikaterem področju, ki mu klasični prenosniki in osebni računalniki niso bili kos. V svetu so tablične računalnike v praksi že uporabili namesto klasičnega papirja. Običajno tablični računalnik »zavijemo« v mapo, kar pomeni, da lastniku že fizična oblika namiguje na to, da ima v mapi namesto papirjev elektronsko obliko dokumentov, namesto listanja po papirjih pa lista po zaslonu na dotik (in to običajno celo z gibi, ki oponašajo listanje po papirjih).

V poslovnem svetu je vse pogostejša uporaba tabličnih računalnikov za izvajanje sestankov in odločevalcem služi kot orodje za redne koordinacije. Z integracijo kamere kot zdaj že standardne naprave v »tablicah« so možnosti za komunikacijo med udeleženci skoraj popolne – preko kamere in mikrofona se vidijo in slišijo, vmes pa si lahko izmenjajo tudi dokumente, promocijska gradiva, analize, spletne povezave, elektronska sporočila in podobno. Tablični računalniki so postali glavna zvezda tudi na drugih področjih, ki za samo delovanje vlade sicer utegnejo biti manj pomembna, ampak vseeno jih omenimo vsaj nekaj – tako se na primer marsikje uporabljajo v skladiščih, saj omogočajo zelo enostavno prebiranje črtnih in QR kod, uporabljajo se pri terenski prodaji, ker so idealni za izvajanje predstavitev in za brezžično komunikacijo z zalednimi sistemi, uporabljajo se v šolstvu, zdravstvu in celo v gostinstvu.

Spletna aplikacija SRC iGov je namenjena vsem tistim uporabnikom v javnem sektorju, ki se morajo hitro in pogosto odločati, pred odločitvami pa potrebujejo relevantne informacije in dokumente ter hitre, enostavne in obenem nemoteče komunikacije z drugimi uporabniki. Spletna aplikacija deluje na tabličnih računalnikih, seveda pa SRC iGov lahko uporabljamo tudi na prenosnih in namiznih računalnikih, oziroma na vsaki napravi, ki ima možnost uporabe spletnega brskalnika. Vmesnik SRC iGov uporabniku nudi naslednje osnovne funkcije:

 • možnost enostavnega iskanja po vseh dokumentih, ki so evidentirani v zalednih dokumentnih sistemih (SPIS, IPP), in prikaz vsebine dokumentov;
 • možnost vpogleda v najnovejše dokumente, ki so prispeli v organizacijo, ki jo uporabnik vodi;
 • možnost uporabe intranetnega socialnega omrežja, vključno z iskanjem ustrezno profiliranih kadrov;
 • na tabličnih računalnikih je preko aplikacije IBM Traveler omogočena integracija službenega e-poštnega naslova in koledarja z odjemalcem, ki ga podpira tablični računalnik, na prenosnih in osebnih računalnikih pa je dostop do e-pošte in koledarja možen preko spletnega vmesnika iNotes.

Spletna aplikacija SRC iGov tako sodi med tiste aplikacije, ki jim lahko v splošnem rečemo »private cloud«, ki kot vir informacij in vsebin uporablja tiste sisteme in rešitve, ki jih ima javna uprava na voljo za evidenco in hrambo dokumentov že skoraj 20 let. Za uporabnike to pomeni, da brez dodatnih migracij, zamenjav sistemov in uvedbe nekih novih zalednih rešitev lahko dostopajo do vseh ključnih dokumentov preko sodobnega in mobilnega vmesnika, prav tako pa je vgrajena klasična možnost komunikacije preko elektronske pošte ali sodobnejša varianta izmenjave informacij, dokumentov, statusov in mnenj preko socialnega omrežja.

Slika 1: Koncept spletnega vmesnika SRC iGov – od e-pošte in koledarja do iskalnika, vsebin in socialnega omrežja.

Izbrana programska orodja, ki so združena v produkt SRC iGov, so intuitivna in učinkovita.

Iskalnik SRC Search.Me uporabniku omogoča hitro in enostavno iskanje po vseh lastnih zalednih dokumentnih virih (SPIS, IPP), možno pa je celo hierarhično združevanje virov navzgor (tako bi na primer v kabinetu predsednika vlade lahko indeksi za iskanje združevali vse lastne vire in vse vire ministrstev ter vladnih služb).

 

 

IBM Traveler poskrbi za področje komunikacij in vodenja rokovnika – s samodejno sinhronizacijo med službenim e-poštnim predalom in mobilnim odjemalcem poskrbi za možnost komunikacije preko elektronskih sporočil in sinhronizacijo koledarskih dogodkov. Možna je celo uporaba storitve IBM Sametime, torej neposrednega klepeta s člani zaprtega omrežja.

Tretja ključna komponenta, vključena v rešitev, je IBM Connections, ki omogoča uporabo ključnih funkcionalnosti socialnih omrežij (le da gre v tem primeru za socialno omrežje, zaprto v državno omrežje) ter uporabo profilov. Prav profili uporabnikov so izjemno pomembni tedaj, ko iščemo pravega človeka za neko nalogo, saj se v poslovnem svetu profil običajno uporablja za to, da skupnosti damo na voljo lastne izkušnje, izobrazbo, reference in interese.

Opisane osnovne lastnosti izbrane programske opreme, združene pod dežnikom SRC iGov, našim uporabnikom že v prvi verziji produkta omogočajo izkoriščanje naslednjih prednosti:

Pri funkcijah komunikacijskih orodij bomo v prihodnosti poskušali aplikacijo dopolniti še z orodjem za neposredne video prenose, kar bo močno izboljšalo tudi podporo za izvajanje on-line sestankov. Spletni iskalnik SRC Search.Me je v trenutni različici vezan na zaledne dokumentacijske in procesne vire SPIS in IPP – v kolikor se bo pojavil v javni upravi še drug standardiziran vir informacij, bomo ta vir poskušali pridružiti k indeksu, ki ga iskalnik uporablja, prav tako pa bomo poskušali iskalnik nadgraditi s funkcijo samodejne razpoznave besedil za dokumente, ki so bili v preteklosti skenirani in shranjeni kot slike.

Spletni vmesnik SRC iGov smo izdelali zato, da bi nosilcem ključnih funkcij slovenske oblasti lahko ponudili:

 • možnost hitrega in uporabniku prijaznega dostopa do ključnih internih informacij in virov;
 • dostop do relevantnih informacij in dokumentov kjerkoli in kadarkoli;
 • orodje za hitro medsebojno komunikacijo in usklajevanje;
 • enostaven, intuitiven vmesnik, za katerega ni potrebno dodatno uvajanje;
 • okolje za učinkovito izvajanje internih komunikacij, vertikalno in horizontalno, z možnostjo hitrega zajema povratnih informacij in mnenj;
 • rešitev, ki na enem mestu in s pomočjo najsodobnejše tehnologije omogoča učinkovito izrabo obstoječih informacijskih rešitev brez stroškov migracije;
 • celovito informacijsko storitev v procesih odločanja.

Slika 2: Spletni vmesnik za dostop do zalednih sistemov – slika »iz delavnice«.

V preteklih letih smo pogosto poskušali posodobiti naše rešitve s predlogi in idejami. Mnogo idej je bilo sprejetih z zanimanjem, mnogo je bilo tudi preslišanih, naročil za modernizacijo naših rešitev za javni sektor pa skoraj ni bilo. SRC se je zato odločil za lasten razvoj produkta, za katerega vemo, da ga sodobna vlada potrebuje. Uporaba tega orodja odločevalcem zagotovo lahko pomaga do hitrejših, obenem pa bolje argumentiranih in pretehtanih rešitev. Aplikacija SRC iGov je lahko tudi neposreden dokaz kvalitetnega domačega znanja, inovativnosti in tehnične iznajdljivosti v mednarodnem okolju.

Robert Kristanc

Advertisements
Tagged: