Kako sončni so oblaki?

Posted on 08/03/2012

0


Ponudba tehnoloških storitev na področju računalništva v oblaku je izpopolnjena, odločitev o njihovi vpeljavi v poslovanje pa za vsako organizacijo drugačna. Zato je pomembno, da podjetja razumejo, kako lahko najbolje izkoristijo aplikacije, ki jih ponuja računalništvo v oblaku, ter kje in na kakšen način lahko tehnološke storitve izboljšajo njihovo poslovanje. Na ta način si podjetja najlažje tudi sama odgovorijo na malce provokativno vprašanje iz naslova, predvsem pa lahko skupaj z zanesljivimi partnerji tudi ustrezno naslovijo vse morebitne »oblačne« strani računalništva v oblaku – od varnosti, skladnosti z različnimi standardni, razpoložljivostjo itd. Le-te so »oblačne«, lahko celo »nevihtne«, zgolj takrat, kadar jih ne obravnavamo ustrezno in pravočasno.

Številne študije še naprej dokazujejo izjemno rast in razvoj računalništva v oblaku, ki že v sami osnovi spreminja način razmišljanja organizacij o informacijskih tehnologijah. Sedaj je poudarek na informacijskih storitvah, ki jih mora IT infrastruktura v organizaciji zagotavljati, da ta uspešno posluje, in ne nujno več na tehnologijah, ki so za to potrebne. S spremenjenim konceptom razumevanja vloge IT v organizaciji je obljuba, ki jo daje računalništvo v oblaku, privlačna – vsaka organizacija lahko zmanjša stroške, povezane z informacijskimi tehnologijami, in obenem poveča svojo fleksibilnost in prilagodljivost. Za dolgoročen poslovni uspeh je to ključnega pomena. A kljub temu mnoge odločevalce skrbi donos investicije, potrebne za prehod v oblak, učinkovitost rešitev v oblaku, zmožnosti njihovega upravljanja, tveganja, povezana z uvajanjem novih procesov v poslovanje, in vidik varnosti v širšem kontekstu.

Pri prehodu na koncept računalništva v oblaku morajo podjetja najprej oceniti skladnost obstoječega IT okolja s poslovnimi pričakovanji in strategijo podjetja. Pred odločitvijo o prehodu v celovito virtualno infrastrukturo, kar rešitve v oblaku so, je potrebno imeti jasne poslovne cilje, potrebno je poznati odgovor na vprašanje, kdo bo upravljal z rešitvami v oblaku, ali bodo te ustrezale pričakovanjem uporabnikov in jih celo presegale, kako bo organizacija izpostavljena poslovnim tveganjem in kakšni bodo konkretni ekonomski učinki. Povedano z drugimi besedami, preučiti morajo temelje za združitev osnovnih poslovnih prioritet s koncepti storitev, ki jih ponuja računalništvo v oblaku.

Pri tem se lahko zanesejo na ponudbo vodilnih tehnoloških družb, ki s svetovalnimi storitvami pomagajo organizacijam učinkovito preusmeriti informacijsko infrastrukturo v oblak.

Z delavnicami do pravih odločitev

Slika 1: DCT workshop

Delavnica HP Cloud Discovery Workshop je namenjena spoznavanju osnovnih načel računalništva v oblaku in z njim povezanih dejavnikov tveganja. Namenjena je pripravi jasnega in učinkovitega načrta uvajanja tehnoloških storitev v poslovanje, s pregledom aplikacij z vidika končnega uporabnika pa omogoča sprejemanje pravih odločitev glede aplikacij v računalniških oblakih. Hkrati delavnica organizacijam pomaga definirati najprimernejši ekonomski model za boljšo usklajenost finančnih naložb s poslovnimi cilji.

Organizacije namreč potrebujejo jasne finančne smernice, ne glede na to, ali želijo postati ponudnik storitev v oblaku, razviti zasebni oblak ali preprosto uporabljati storitve v oblaku. Pri iskanju optimalnega razmerja med finančno naložbo in poslovnimi cilji organizacije, ki se odloči za prehod v oblak, je prvi korak odkrivanje in zajem finančnih podatkov ter dejavnikov za merjenje dobičkonosnosti naložbe. Te podatke nato HP na podlagi svojih izkušenj dopolni z zagotavljanjem rešitev računalništva v oblaku.

HP organizacijam pomaga izkoristiti vse prednosti računalništva v oblaku, ne glede na način zagotavljanja poslovnih storitev, ki ga izberejo. Tako se lahko stranke odločijo za podatkovni center v podjetju, običajno zunanje izvajanje storitev ali ponudnike storitev računalništva v oblaku, ki na svojem portfelju združuje celovite rešitve po meri strank, namenjene optimizaciji poslovanja v času nepredvidljivih gospodarskih gibanj. Računalništvo v oblaku v svojem bistvu spodbuja poslovno uspešnost organizacij in je kot takšno eno od najpomembnejših trendov razvoja v IT.

Finančni mehanizmi za lažji prehod organizacij v oblak

Številni finančni in informacijski direktorji se strinjajo, da rešitve v oblaku predstavljajo izjemno priložnost za preoblikovanje poslovnih struktur. Pri tem se pogosto srečajo z izzivom usklajevanja razpoložljivih sredstev in ciljev glede dobičkonosnosti naložb. HP Financial Services nudi različne finančne rešitve, ki vodilnim v podjetjih omogočajo realizacijo načrtov glede razvoja tehnologij v skladu s priložnostmi, ki jih nudi računalništvo v oblaku.

Slika 2: DCT workshop

HP je naredil še korak naprej in organizacijam dal na razpolago 2 milijardi USD sredstev finančne pomoči (odvisno od lokalnih finančnih zmožnosti, kreditne sposobnosti organizacije ipd.) za nakup in implementacijo rešitev iz njihove široke ponudbe rešitev v oblaku. Finančna podpora je na voljo v različnih oblikah, in sicer kot najem in druge specializirane finančne rešitve, prodaja in povratni najem obstoječe informacijske infrastrukture, odložena plačila ter nizke obrestne mere in prilagodljive možnosti financiranja.

Zakaj HP?

Vodilni položaj HP-ja na področju računalništva v oblaku ima dolgo zgodovino. HP se ponaša s svojo strokovnostjo na področju modernizacije aplikacij in infrastrukture, z dolgoletnimi izkušnjami na področju virtualizacije, avtomatizacije ter upravljanja in ponujanja tehnoloških storitev. Organizacijam pomaga oblikovati izvedbeni načrt, zasnovati posodobljeno arhitekturo, izvesti prenovo v skladu s potrebami organizacije ter zagotavlja vse podporne storitve in tehnično pomoč. S tem odpravlja morebitna tveganja ali dvome, ki jih organizacije izpostavljajo pri prehodu na računalništvo v oblaku.

Ne glede na to, ali ste ponudnik telekomunikacijskih storitev, banka, javna uprava, želite ponujati storitve v oblaku na trg (t. i. cloud service provider) – HP je eno moštvo, en “team” – skupaj s svojo široko partnersko mrežo in svojim portfeljem na področju infrastrukture, storitev in programske opreme ponuja rešitve, ki so prilagojene specifičnim potrebam posameznih strank.

Na tehnologiji rešitev v oblaku HP npr. temeljijo:

  • 8 od 10-ih najbolj “prometnih” spletnih strani na svetu,
  • 4 od 5-ih največjih in najpogosteje uporabljanih iskalnikov,
  • 7 od 10-ih največjih ponudnikov storitev v oblaku,
  • trije najpopularnejši socialni mediji v ZDA.

 

Temelj je ZAUPANJE. Zaupanje v HP, zaupanje v ljudi in partnerje, ki skupaj tvorijo nepremagljiv ekosistem

Sir Paul McCartney. Ne potrebuje posebne predstavitve. McCartney Productions Limited (MPL), podjetje v lasti sir McCartneyja, je imelo cilj postaviti infrastrukturo v oblaku, kjer bi se shranjevalo in na zahtevo tudi dostopalo do skoraj brezmejnega in predvsem neprecenljivega arhiva. Arhiva glasbe, video posnetkov, slik, besedil in različnih dokumentov, ki so se v nekaj desetletjih zbrali kot del širokega repertoarja tako sir McCartneyja kot tudi skupine Beatles. Podjetje MPL je poiskalo pomoč pri HP – s širokim naborom strojne in programske opreme ter storitev je McCartney s svojim podjetjem (MPL) “zgradil” hibridni oblak in presegel svoja pričakovanja – od postavitve strategije, svetovanja pri implementaciji, nenazadnje tudi pri vpeljavi zahtevnih varnostnih standardov.

Ko boste naslednjič obiskali spletno strani www.paulmccartney.com, boste stopili na neskončen oblak vsebine, ki je neprecenljiva. Na neskončen multimedijski oblak, ki temelji na zaupanju. Oblak, ki leti na krilih HP. S tem se je tudi McCartney pridružil tisočim uporabnikom po vsem svetu, ki so svoje podatke zaupali rešitvam v oblaku HP.


Advertisements
Tagged: ,
Posted in: InfoSRC 68