Uspeh družbe HP temelji na dobrem sodelovanju s poslovnim partnerji

Posted on 08/11/2011

0


Iztok Klančnik dela v slovenskem IT prostoru že 22 let. Po končani Fakulteti za informacijske vede v Kranju je svoje delo začel v raznih slovenskih računalniških podjetjih kot vodja prodaje. V letu 1996 je sprejel povabilo za sodelovanje družbe IBM, kjer je opravljal več pomembnih vodstvenih funkcij od direktorja prodaje do generalnega direktorja IBMa v Sloveniji. Leta 2002 je na Dunaju sprejel funkcijo operativnega direktorja za prodajo osebnih računalnikov v regiji CEMA (Centralna Evropa, Middle East, Africa). Med svojim delom v korporaciji IBM je na Open University Business School v Veliki Britaniji opravil podiplomski študij MBA. Leta 2006 se je I. Klančnik zaposlil v družbi Telekom Slovenije, d.d., kot direktor prodaje poslovnim uporabnikom. Po dobrem letu dni je prevzel vodenje hčerinske družbe Avtenta.si, katere mandat direktorja družbe je potekel spomladi 2011.

1. Na položaju generalnega direktorja Hewlett-Packard Slovenija ste dva meseca. Ali lahko že povlečete kakšne vzporednice med prejšnjim in sedanjim delovnim okoljem oziroma kakšne so razlike?

HP je ena največjih tehnoloških družb na svetu. Globalno z več kot 320.000 zaposlenih sodeluje pri vzpostavitvi informacijskih sistemov, implementaciji aplikativnih rešitev, ter pri upravljanju največjih svetovnih gospodarskih subjektov. Prav zato je sodelovanje v taki organizaciji zelo zanimivo. Tudi v Sloveniji HP pomembno vpliva na gospodarstvo s ponudbo svojih osebnih računalnikov, tiskalniških rešitev, strežniških sistemov, v zadnjem času tudi tehnoloških storitev ter rešitev za optimizacijo IT infrastrukture in uvedbo novih poslovnih sistemov.

V preteklih petih letih sem opravljal funkcijo direktorja velike slovenske organizacije. Cilji obeh družb se pravzaprav ne razlikujejo preveč, saj obe stremita k temu, da bi svojim uporabnikom ponudili najboljše IT storitve in si s tem zagotovili rast, tako v smislu razvoja kadrov in specializacije za posamezna IT področja, kakor tudi za povečanje prihodkov podjetja in poslovne uspešnosti gospodarske družbe.

Seveda obstajajo tudi pomembne razlike. Medtem, ko je slovenska družba bolj ali manj vezana na slovensko okolje, se HP ne obremenjuje z državnimi mejami. Znanje, zaposleni in njihove kompetence so na voljo sodelavcem širom sveta. Pri upravljanju IT storitev v Sloveniji ima HP precejšnjo prednost pred lokalnimi družbami predvsem v dejstvu, da so poslovni procesi in tehnološke zahteve pri opravljanju IT storitev postavljeni za vso korporacijo HP in da so dobre prakse lahko prenosljive med posameznimi državami. Slovenska podjetja se morajo pri opravljanju podobnih storitev zanesti na svoje znanje in procese, ki jih postavljajo od začetka in jih izpopolnjujejo tudi s tem, da morda kakšna stvar v začetku ne deluje prav dobro.

2. Gospod Klančnik, v Sloveniji je veliko IKT podjetij, v čem se podjetje HP Slovenija razlikuje od drugih?

Celotno delovanje korporacije Hewlett-Packard je podkovano z vrednotami, ki definirajo odnos tako interno, med zaposlenimi, kot tudi eksterno z našimi strankami in poslovnimi partnerji. Veseli me soustvarjati v organizaciji, kjer je prioriteta slehernega zaposlenega spoštovanje in zaupanje med sodelavci ter strast do posla. Trudimo se, da so uspehi naših zaposlenih opaženi, da se zaposleni na delovnem mestu dobro počutijo, se skladno s svojimi ambicijami razvijajo ter da se glede na svoje delovne naloge ustrezno dodatno izobražujejo. Rad se pohvalim, da sem del mednarodne družine, katere prioriteta je dobrobit posameznikov v organizaciji in izven nje. To je ena od karakteristik, ki jo zelo cenim in jo označujem kot pomembno prednost.

3. Kako je voditi podjetje, ki je del velike korporacije? Kakšne spremembe pričakujete sedaj, ko je krmilo prevzela Meg Whitman?

Bistvenih sprememb zaradi spremembe v vodstvu ne pričakujem, prepričan pa sem, da bo Meg Whitman pomembno prispevala k izvajanju naše globalne strategije.

Kljub temu, da je HP Slovenija del korporacije, sem sam osredotočen na poslovanje družbe v Sloveniji. Kot glavni cilj slovenske družbe HP sem zastavil zagotavljanje celovitih tehnoloških storitev in rešitev, takšnih, ki bodo našim uporabnikom v pomoč pri soočanju z aktualnimi poslovnimi izzivi in bodo spodbujale njihovo uspešno poslovanje.
4. Kakšne izzive ste imeli, ko sta začenjali kariero in kakšni so izzivi danes?

Moja poklicna kariera se je začela pred več kot 20 leti. Med takratne izzive je sodila postavitev IT infrastrukture, ki je omogočala prvo uporabo informacijskih sistemov za potrebe upravljanja gospodarskih družb. Ukvarjali smo se s prodajo osebnih računalnikov, manjših strežnikov, postavljali smo prve informacijske sisteme, ki so temeljili na precej preprostih orodjih. V 20 letih sta se razvoj orodij za upravljanje poslovnih sistemov in informacijska infrastruktura zelo spremenila. S pojavom interneta so se spremenile potrebe uporabnikov, zahteva se upravljanje množice podatkov, s tem se povečuje potreba po povečevanju diskovnih kapacitet, omrežno povezovanje IT sistemov in veča kompleksnost informacijskih sistemov. Če smo bili včasih vsi IT strokovnjaki, potem moramo priznati, da je treba v današnjem času investirati veliko časa v izobraževanje, da bi bili kos vsem kompleksnim zahtevam na področju IT.

5. Kakšne prioritete, poslovne in tehnološke, imate v HP Slovenija? Se te razlikujejo od prioritet korporacije?

Družba HP je v Sloveniji že dolgo poznana predvsem po odličnih osebnih računalnikih, tiskalnikih in strežniških ter pomnilniških sistemih. Med prioritete zato štejem transformacijo podjetja iz infrastrukturne družbe v družbo, ki bo našim uporabnikom lahko ponudila vse vrste rešitev, od tehnoloških storitev pa do poslovnih rešitev, ki uporabnikom omogočajo ureditev poslovnih procesov in s tem tudi optimizacijo stroškov. Pomembno vlogo pri vsem tem ima tudi HP financiranje, oddelek, ki se ukvarja s financiranjem projektov, torej z zagotavljanjem finančnih sredstev z namenom, da bi se lahko naši uporabniki ukvarjali predvsem z njihovim osnovnim programom, medtem ko vse tehnološke, poslovne in finančne skrbi glede uvajanja novih tehnologij prepustijo nam.

HP tudi na globalni ravni vse bolj postaja sistemski integrator, torej podjetje, ki skrbi za celovite rešitve na IT področju. Pri tem bi rad poudaril, da so vse rešitve, ki jih je HP ponudil uporabnikom po celem svetu, praviloma na voljo tudi slovenskim uporabnikom.

Ko govorimo o poslovnih storitvah, ne smemo pozabiti na zunanje izvajanje IT storitev oz. outsourcing, ki je tudi pri nas vedno bolj uveljavljena oblika uporabe informacijske tehnologije. Poznamo več oblik outsourcinga, od zunanjega izvajanja določenih IT funkcij, npr. upravljanje delovnih postaj ali upravljanje tiskalniških storitev, do celotnega prevzema IT sektorja v posamezni družbi. Prednost tovrstnih storitev je v tem, da lahko uporabniku za vnaprej določene stroške ponudimo upravljanje ITja, pri tem pa zagotavljamo raven opravljene storitve, tudi za ceno plačila pogodbene kazni, ki bi nastala v primeru, ko storitev ni bila opravljena pravočasno ali v dogovorjenih okvirih. HP ima v velikem številu podobnih projektov v svetu pri tem odlično zaledje in izredno dobro podprte poslovne procese, zagotovljene resurse v Sloveniji in tujini, kakor tudi predviden nadaljni razvoj omenjenih storitev. Pri outsourcing projektih pogosto prevzamemo tudi dodatno izobraževanje in izpopolnjevanje uporabnikovih kadrov.
6. Kje bo HP Slovenija čez 5, 10, 15 let?

HP v raziskave in razvoj novih produktov in storitev vsako leto vloži več milijard dolarjev. Izjemni razvojni potencial in več kot 320.000 zaposlenih v družbi so zagotovilo, da bo HP ostal med najbolj pomembnimi tehnološkimi družbami tudi v prihodnje. Če pomislimo, kako je zgledala računalniška infrastruktura pred 5, 10 ali 15 leti, si lahko predstavljamo, kakšen napredek se nam obeta. Vsekakor bo naša infrastrukturna oprema zelo povezana z rešitvami, ki jih naši uporabniki potrebujejo, pri čemer bo ponudba kakovostno na najvišji možni ravni in cenovno prilagodljiva času, ki prihaja.

Pomembno vlogo pri uspehu družbe HP v Sloveniji imajo naši poslovni partnerji, saj imajo veliko stikov z našimi uporabniki, dobro poznajo njihove potrebe in skupaj s strokovnjaki iz naše družbe lahko hitro in dobro odgovorijo na uporabniške zahteve. Zlasti tisti, ki ob HP infrastrukturi stranki ponudijo tudi svoje poslovne rešitve, npr. SRC, ki je naš pomemben partner v bančnem segmentu in v javni upravi. Prepričan sem, da bo tudi prihodnji uspeh družbe HP temeljil na dobrem sodelovanju s poslovnim partnerji.

Alenka Štefanič Splichal

Advertisements
Posted in: InfoSRC 67, Intervju