Največji izziv je izbrati in delati prave stvari

Posted on 08/09/2011

0


Rajko Novak je od maja 2006 direktor slovenske podružnice korporacije Oracle. Svojo kariero je začel leta 1987 na Elektroinštitutu “Milan Vidmar” v Ljubljani kot sistemski inženir. Leta 1992 se je pridružil podjetju Smart Com d.o.o. v katerem je bil na različnih pozicijah v prodaji in kasneje član ožjega vodstva. V tem času je pridobil izkušnje s področja razvoja prodajnih poti in vodenja ter strokovnega znanja s področja informacijskih tehnologij. Kot zelo dober poznavalec slovenskega IT trga in poslovnih potreb večjih slovenskih podjetij je v Oraclu Slovenija uvedel predvsem drugačen pristop v trženju, ki je bil nujno potreben zaradi spremenjenih razmer na trgu in zaradi nove, celovitejše ponudbe Oracla. Je član številnih strokovnih in poslovnih združenj. Po izobrazbi je informatik, leta 2001 pa je uspešno zaključil mednarodni MBA študij na IEDC – Poslovna šola Bled.

Gospod Novak, v Sloveniji je veliko IKT podjetij, v čem se podjetje Oracle Slovenija razlikuje od drugih?

Oracle Slovenija je ena izmed podružnic velikih svetovnih IT korporacij, ki izvajajo strategijo matičnih družb na slovenskem trgu, predvsem na področju trženja, izobraževanja in podpore. Na prvi pogled so si z organizacijskega vidika te podružnice zelo podobne. Pa vendar je med njimi veliko razlik glede načina nastopanja na trgu, velikosti, odnosa do slovenskih partnerjev, celovitosti ponudbe, ciljnih tržnih segmentov in odnosa do lokalne družbe. Seveda se te razlike samo še povečujejo, ko tej primerjavi dodamo še ostala IKT podjetja, ki so v slovenski lasti.

Slovensko podružnico Oracle odlikuje predvsem njena fleksibilnost v smislu zmožnosti hitrega odziva na spremenjene razmere na trgu, celovitost ponudbe za srednja in večja slovenska podjetja, strokovnost zaposlenih v kombinaciji z dolgoletnimi izkušnjami in poznavanjem potreb trga ter razvojnih trendov, simbioza s slovenskimi partnerji, ki vse bolj spoznavajo prednosti sodelovanja z Oraclom ter predvsem ambicioznost pri postavljanju in uspešnost pri doseganju poslovnih ciljev.

Z vsemi akvizicijami, ki jih je korporacija Oracle realizirala v zadnjih nekaj letih, vključujoč tudi uspešen lasten razvoj, se je vsebina ponudbe Oracla povsem spremenila. Oracle je še vedno najpomembnejši ponudnik tehnologij, povezanih z bazami podatkov. Poleg tega pa je postal številka 1 med globalnimi ponudniki tudi na področjih, kot so middleware, podatkovna skladišča, integrirani sistemi za konsolidacijo in pohitritev delovanja podatkovnih centrov, CRM, kadrovski sistemi ter sistemi za načrtovanje in upravljanje v podjetjih.

Skratka Oracle je nov, svež, celovit in s svojo ponudbo najboljše programske in strojne opreme pripravljen na vse izzive, ki so pred njim samim in njegovimi poslovnimi partnerji ter končnimi uporabniki.

Sodelovati z Oraclom in uporabljati njegove produkte ne pomeni dolgoročne odvisnosti, ampak predvsem zmožnost povezati dosedaj ločene sisteme in s tem povečati učinkovitost ter konkurenčnost podjetja.

Kako je voditi podjetje, ki je del velike korporacije?

Vodenje kateregakoli podjetja je zelo zahtevna in odgovorna naloga, vedno povezana z izzivi, ki prihajajo iz notranjega okolja na eni strani in iz zunanjega okolja na drugi strani. Pri svojem vodenju se vodja nenehno nahaja v situacijah, ko se je potrebno odločati, izbrati eno od več možnih opcij oziroma bolje rečeno, odreči se vsem možnostim razen ene.

Vodenje slovenske podružnice Oracle je zame osebno zelo dragocena izkušnja. Podjetje vodim že več kot pet let in priznati moram, da se, ko sem prihajal v to podjetje, nisem zavedal vse širine in kompleksnosti nove vloge. V moji predhodni službi sem skoraj 15 let delal v podjetju, ki se je iz sorazmerno majhnega ponudnika telekomunikacijskih naprav razvilo v, ob mojem odhodu, največjega slovenskega ”telco” integratorja. V tem času sem pridobil veliko izkušenj in znanj predvsem s področja trženja in vodenja, kar gre zahvala predvsem mojemu takratnemu ”šefu” oziroma lastniku podjetja. Tem znanjem sem v zadnjih letih, z vodenjem slovenskega Oracla, dodal predvsem izkušnje s področja organizacije notranjih procesov v globalnem podjetju. Poslovni procesi so v tako veliki korporaciji zelo natančno opredeljeni in avtomatizirani. S pomočjo sodobne programske opreme je vedno možno ugotoviti v kateri fazi se nahaja določen postopek, spremljati in napovedovati poslovne rezultate, izmenjevati primere dobrih praks s sodelavci iz drugih držav po svetu, izvajati e-izobraževanja, načrtovati razvoj posameznikov in še marsikaj drugega.

Korporacija od mene kot direktorja pričakuje v prvi vrsti doseganje poslovnih ciljev, ambicioznost in vodstvene ter organizacijske sposobnosti. Ob upoštevanju načela transparentnosti in spoštovanja internih pravil pa mi korporacija poleg odgovornosti daje tudi veliko svobode pri izbiri načina vodenja in strategije nastopanja na trgu. V takšni vlogi sem seveda izpostavljen mnogim izzivom na področju oblikovanja kratkoročnih in srednjeročnih ciljev. Nemalokrat namreč srednjeročni cilji niso povsem v korelaciji s kratkoročnimi cilji in rezultati, ki jih pričakuje korporacija in njeni lastniki. Nenehna želja po doseganju optimuma pri obeh vrstah ciljev običajno rezultira v dokaj visoki ravni prisotnosti adrenalina in stresa. Kljub temu v tej vlogi uživam, saj se ob tem bogatijo moje izkušnje in širi krog poslovnih kontaktov. Poleg moje družine, mi sodelovanje z ljudmi in nenehno iskanje novih poslovnih priložnosti na trgu pomeni največ.

Kakšne izzive ste imeli, ko sta začenjali kariero in kakšni so izzivi danes?

Priznati moram, da povsem ob pričetku kariere niti sam nisem vedel, kam me bo pripeljala moja poslovna pot. Možnih smeri je bilo namreč več.

Kot informatik po strokovni izobrazbi, sem se najprej osebno videl bolj v tehnološko-vsebinskem delu IT industrije. Takratni največji osebni izziv mi je bil, kako izdelati sodobno ERP rešitev za mala slovenska podjetja. Nekaj časa sem celo razmišljal o ustanovitvi lastnega podjetja za razvoj in prodajo programske opreme. Po nekaj letih programiranja sem ugotovil, da me bolj vleče v prodajo in marketing. Vrsto let dela v trženju je prineslo nove izzive, povezane predvsem s tem, kako organizirati tržne poti in sestaviti prodajno ekipo, ki bo homogena in sposobna dosegati odlične rezultate.

Današnji izzivi so povezani predvsem s sodobnimi koncepti vodenja, uporabo sodobnih orodij in produktov za dnevno delo in filtriranje pravih informacij v poplavi različnih informacij. Današnji največji izziv je, kako izbrati in delati prave stvari.

Kakšne prioritete, poslovne in tehnološke, imate v Oracle Slovenija? Se te razlikujejo od prioritet korporacije?

Ključne prioritete Oracle Slovenija seveda ne morejo biti bistveno drugačne od prioritet korporacije, saj smo njen sestavni del.

Najpomembnejše poslovne prioritete so določene zelo natančno in opredeljene z merskimi enotami: dvakrat na leto preko posebnih raziskav merimo zadovoljstvo uporabnikov Oracle produktov in se na podlagi rezultatov odločimo za nadaljne korake v zvezi s tem, enako velja za merjenje zadovoljstva zaposlenih, večanje tržnega deleža na posameznih tržnih in produktnih segmentih, rast prihodkov in obvladovanje stroškov.

Na področju tehnoloških prioritet imajo podružnice po posameznih državah le malce več svobode, saj tehnološko ponudbo in z njo povezane prioritete lahko določajo glede na razvitost in velikost trga ter na razpoložljivost lokalnih strokovnjakov in partnerjev. Ob predpostavki seveda, da so kratkoročni poslovni cilji doseženi. Oracle Slovenija je tako na področju produkta-sistema Exadata med najbolj uspešnimi državami na svetu. Nova paradigma, EXA družina proizvodov prinaša vertikalno integrirane sisteme za poganjanje baz podatkov in aplikacij. Novi sistemi prinašajo izredne pohitritve, poenostavljeno upravljanje, manjšo kompleksnost in večjo stopnjo razpoložjivosti. Že delujoči sistemi v Sloveniji in v tujini te navedbe brez izjeme potrjujejo.

V Oraclu Slovenija poleg že navedenih prioritet posvečamo še posebno pozornost produktom na področju varnosti, podpore prenovi poslovnih procesov, poslovne analitike in obveščanja, rešitvam na področju računalništva v oblaku ter ERP.

Ob tem velja posebej poudariti dejstvo, da smo se v Oraclu Slovenija že pred leti načrtno odločili za strateško sodelovanje s certificiranimi lokalnimi partnerji namesto za močno lokalno ekipo Oracle konzultantov za izvedbo projektov. Predvsem v zadnjem obdobju vse bolj opažamo, da so se naši partnerji pričeli zavedati vseh prednosti, ki jim jih prinaša takšna strategija Oracle Slovenija.

Približuje se vaše največje slovensko strokovno srečanje SIOUG. Kaj nam prinaša letos?

Najprej moram poudariti, da vsakoletna strokovna konferenca SIOUG ni dogodek, ki ga organizira Oracle Slovenija, ampak ga organizira društvo SIOUG, slovensko društvo uporabnikov programske opreme Oracle. Vsako leto se na tovrstnem dogodku zbere med 400 in 500 slovenskih strokovnjakov, predstavnikov podjetij, ki tako ali drugače uporabljajo Oracle produkte.  S širitvijo Oraclovega portfelja produktov se SIOUG letos prvič odpira vsebinam, ki so povezane tudi s strojno opremo. Malo za šalo, malo zares – kot kaže bo moralo društvo zaradi širitve Oraclovega nabora produktov tudi na strojno opremo dopolniti svoje ime. Oracle Slovenija bo tako kot vsako leto sodelovalo na konferenci s svojimi strokovnimi predavanji o novostih na področju produktov, medtem, ko bodo partnerji Oracla udeležencem konference predstavili svoje izkušnje na konkretnih projektih. Letošnja posebna zanimivost je spremljajoči dogodek Leader’s circle, na katerem bodo obravnavane vsebine na temo načrtovanja in upravljanja poslovnih procesov. Ta spremljajoči dogodek je namenjen predvsem vodjem informatike in odgovornim za optimizacijo poslovnih procesov in posredno za povečanje učinkovitosti oziroma zmanjševanje stroškov v podjetjih.

Od predavanj v okviru konference bi še posebej rad opozoril na dve predavanji: ”Novosti Java EE 7 in pogled v oblak”, Matjaž B. Jurič, FRI in ”Oracle Exadata – sprememba paradigme”, Robert Korošec, Oracle. Od Oracle dogodkov v prihodnjih tednih oziroma mesecih pa naj omenim Exadata/Exalogic – pohitrite delovanje baz podatkov in aplikacij za nekajkrat ter znižajte stroške, ki bo 27. 09.2011 ter Oracle poslovni forum in praznovanje 20 letnice Oracle Slovenija februarja, marca naslednje leto.

Kje bo Oracle Slovenija čez 5, 10, 15 let?

Oracle je uspešna mednarodna korporacija, ki že preko 30 let uresničuje svojo strategijo rasti in razvoja. Težko je napovedati, kje bo Oracle čez 5, 10 ali 15 let , še težje je to reči za Oracle Slovenija. Oracle Slovenija je namreč kot podružnica najprej odvisna od strategije in razvojnih načrtov matične družbe in šele nato od svojih rezultatov in sposobnosti izvajanja načrtov korporacijske strategije in razvoja. Pri tem ne gre pozabiti tudi na bodoči razvoj slovenskega IKT trga in pomembne spremembe, povezane z njim. Sodobne tehnologije imajo dokaj močan vpliv na razvoj in konkurenčnost gospodarstva v posamezni državi in prepričan sem, da bo Oracle Slovenija ostal en ključnih akterjev na tem področju. Globalizacija in dostopnost mednarodnih trgov za uspešna slovenska podjetja se bosta z leti le še povečevali.

Oracle letno investira preko 3 milijarde dolarjev v inovativne produkte. Več kot 30.000 razvojnikov vsako leto plasira na trg preko 3.000 različnih produktov in pri tem nameni 80 milijonov delovnih ur preverjanju in zagotavljanju najvišje možne ravni kvalitete. Že danes se lahko zamislimo nad fascinantnim podatkom, da vsako sekundo nekdo nekje na svetu naloži s spleta v svoje delovno okolje enega od Oraclovih produktov. Oracle je lastnik preko 2.000 patentov na področju programske in strojne opreme.  Kakšne bodo tovrstne številke že čez nekaj let je resnično nemogoče napovedati. Dejstvo pa je, da je Oracle s svojimi inovativnimi in odprtimi produkti ena glavnih gonilnih sil svetovnega gospodarstva.

Za konec bi rad poudaril, da je podjetje SRC dolgoletni Oraclov partner. To je podjetje z veliko izkušnjami in znanja. Z nedavno opredelitvijo prioritetnih programov sodelovanja med SRCem in Oraclom sem prepričan, da smo na pravi poti in da bodo slovenski uporabniki lahko veliko pridobili s kombinacijo bogatih izkušenj podjetja SRC ter inovativnih Oraclovih produktov.

 Alenka Štefanič Splichal

Podjetje Oracle Software d.o.o. Ljubljana ima sedež na Dunajski 156 in je bilo ustanovljeno leta 1992. V naslednjem letu bo praznovalo 20. obletnico obstoja na slovenskem trgu. Oracle Slovenija v celoti sledi viziji in strategiji matične družbe in jo uveljavlja tako v Sloveniji kot tudi v ostalih državah jugovzhodne Evrope, kjer v zadnjih letih nastopa z naprednimi storitvami tehnične podpore.Poslovanje podjetja Oracle Slovenija, v katerem je 40 zaposlenih, se deli na pet glavnih področij dejavnosti:

  • Prodaja licenčne programske opreme (License Sales)
  • Prodaja strojne opreme (Hardware Sales)
  • Tehnična podpora (Support services)
  • Svetovanje  (Consulting services)
  • Izobraževanje (Oracle University)

Prisotno je v skoraj vseh večjih slovenskih podjetjih. Baze podatkov, varnostne rešitve, razvojna orodja, aplikativni strežniki, orodja za popis in optimizacijo poslovnih procesov v podjetjih, sistemske rešitve za konsolidacijo in za izredne pohitritve delovanja podatkovnih centrov in aplikacij, ERP, CRM in celovite rešitve za kontroling, načrtovanje in upravljanje podjetij so le nekateri od ključnih produktov, ki jih Oracle Slovenija nudi slovenskemu trgu neposredno ali preko certificiranih slovenskih partnerjev.

Advertisements
Posted in: InfoSRC 66, Intervju