Prehod iz IT-ja v okrepljeni BT

Posted on 07/09/2011

0


Tehnološki razvoj v zadnjih letih je prinesel premik v razumevanju IT-ja v organizacijah. Zaposleni in stranke od internega IT-ja ne pričakujejo, da določa in upravlja tehnologijo, ki jo uporabljajo. Namesto tega uporabljajo družbene, mobilne, oblačne in video tehnologije, s katerimi se izognejo internemu IT-ju. Uporabniki pričakujejo informacije na zahtevo, prilagojeno uporabniško izkušnjo in mobilne aplikacije. Določeni CIO-ti so se na to odzvali z intenzivno obrambo svojega terena pred temi vsiljivci, medtem ko so drugi predali kontrolo zunanjim ponudnikom storitev, ki namesto njih sprejemajo odločitve o uporabljanih tehnologijah. Forrester verjame, da so te spremembe za CIO-te idealna priložnost, da okrepijo svoj vpliv in preoblikujejo svoj oddelek v pomembnega poslovnega partnerja. Ta prehod ni lahek, saj bo od mnogih CIO-tov zahteval popolnoma drugačen način razmišljanja, spremenjene organizacijske pristojnosti, upravljavski model in nabavne strategije.

Mnoga poslovna področja so skozi leta zgradila »zaledne« IT kapacitete, saj je bil interni IT bodisi prepočasen ali preveč birokratski za sodelovanje. Drugi so se za zadovoljitev svojih IT potreb zanašali na zunanje ponudnike. 22 % sodelujočih v Forresterjevi anketi je odgovorilo, da so za opravljanje svojega dela že uporabili rešitev, ki je ni priskrbel interni IT. Po predvidevanjih se bo ta odstotek krepko povišal, ko bodo tehnološko naprednejše generacije postale večinska delovna sila. Medtem ko se 81 % poslovnih odločevalcev strinja, da je tehnologija pomemben element njihovega poslovnega modela, se jih mnogo ne zanaša na to, da jim interni IT zagotovi to tehnologijo, saj v njem vidijo prej oviro kot poslovnega partnerja.

IT je obremenjen z operativnimi zadevami in izvedbenimi izzivi

Mnoga leta je interni IT deloval neodvisno od poslovnih oddelkov in se osredotočil na usklajevanje zmožnosti in ciljev IT-ja s poslovnimi pričakovanji in strategijo. Kot rezultat tega je interni IT postal hvaljen prejemnik ukazov ali v nasprotnem primeru odročno skladišče. Trenutno model funkcioniranja internega IT spodbuja zaposlene, da se mu izognejo, ker se osredotoča na:

operativne ukrepe. Preveč CIO-tov porabi preveč časa za operativne ukrepe, kot so učinkovitost, neprekinjeno delovanje, kakovost projektov in dobavo storitev, zanemarjajo pa obravnavo pomembnega vprašanja, ali tehnologije, ki jih dobavljajo svojim uporabnikom, prinašajo dodano vrednost in ali so sploh pomembne za poslovanje.

izvedbo projektov. Tipičen interni oddelek IT se ukvarja s stotinami projektov, ki temeljijo na poslovnih potrebah ali odločitvah usmerjevalnega odbora. Čeprav je vsak posamezni projekt lahko uspešen, pa osredotočenost na posamezne projekte onemogoča optimizacijo storitev.

stabilnost in varnost. Mnogi CIO-ti so obsedeni z zagotavljanjem stabilnih, prilagodljivih, varnih in dobro integriranih tehnoloških okolij. Čeprav je to pomembno, pa sta čas, potreben za prihod na trg, in inovativnost mogoče večji prioriteti v današnjem tekmovalnem okolju, v katerem posluje podjetje. Ta premik v razmišljanju je po Forrresterjevem mnenju verjetno najtežji, a obenem najpomembnejši, ki ga mora narediti CIO.

Spoznajte okrepljeni BT — Kjer se IT in posel združita

Forresterjevi analitiki že nekaj let govorijo o prehodu iz informacijske tehnologije (IT) v poslovno tehnologijo (BT) – ta prehod s sabo prinaša vedno več tehnologij, ki uporabnikom prinašajo dodano vrednost v poslovanju in jih ne upravlja interni IT. Obdobje okrepljenosti pospešuje ta prehod ter podjetjem, zaposlenim in strankam omogoča uporabo naprednih tehnologij, kar jim prinaša doslej nepredstavljivo poslovno vrednost. Prehod v BT na novo opredeljuje delovanje, podporo in dobavo tehnoloških storitev, vendar ne pomeni ukinitve internih IT oddelkov, temveč je Forrester prepričan, da bo interni IT pomembnejši kot kdajkoli prej, saj bodo v obdobju okrepljenosti CIO-ti zgradili agilne in okretne oddelke, ki bodo lahko zadostili spreminjajočim se poslovnim potrebam.

Forrester definira okrepljeni BT kot tehnološki pristop, pri katerem so tehnološke inovacije vgrajene v poslovne oddelke, medtem ko IT zagotavlja »ravno pravšnjo mero« centralizirane koordinacije in nadzora za doseganje ciljev podjetja.

Štiri stopnje prehoda v okrepljeni BT

Oddelki IT so bili ustvarjeni s ciljem izgradnje in vzdrževanja informacijskih sistemov podjetja. Danes je drugače, saj je IT vseprisoten v vseh oddelkih in vgrajen v poslovne procese. Poslovni oddelki podjetja od IT-ja pričakujejo, da jim prinaša konkurenčno prednost in pospešuje rast. Pot od ločenega oddelka IT do okrepljene organizacije BT je dolga in naporna. V času, ko CIO-ti vodijo svoj oddelek IT po tej poti, se običajno srečajo s temi štirimi koraki:

– Ločeni IT – osredotočen na upravljanje s tehnologijami. V kolikor je vaša primarna dejavnost upravljanje s sistemi IT in zagotavljanje zanesljivosti in učinkovitosti strojne in programske opreme in niste vključeni v nobeno poslovno strategijo, načrtovanje in usklajevanje aktivnosti, potem se vaš oddelek nahaja na tej stopnji. Forrester ocenjuje, da danes le 10 % organizacij deluje na tej stopnji.

– Usklajeni IT – upravljanje tehnologij v skladu s poslovnimi cilji in pričakovanji. Ko začnete razumevati in obravnavati poslovne potrebe, se nahajate na stopnji usklajenega IT-ja. Tukaj je CIO tisti, ki sprejema tehnološke odločitve, vendar razume poslovna področja in zagotavlja tehnologijo, ki je v skladu s poslovnimi pričakovanji. Po oceni je na tej stopnji 65 % organizacij.

– Namenski BT — poslovno usmerjene in upravljane tehnološke storitve. Danes so direktorji poslovnih oddelkov zelo zahtevni glede hitrosti in okretnosti. Mnogi oddelki IT se mučijo s sledenjem hitro spreminjajočih se želja in se zanašajo na okoren proces definiranja, načrtovanja, izgradnje in dobave tehnologij. Razlog za to je, da se uporabniki vedno bolj zanašajo na »samopostrežne« tehnologije. Vloga tradicionalnih oddelkov IT je na tej stopnji zelo omejena, saj poslovni oddelki odločajo o uporabi tehnologij. Po oceni se na tej stopnji nahaja 15 % oddelkov IT.

– Okrepljeni BT – zbliževanje poslovanja in tehnologije. Na stopnji okrepljenega BT-ja CIO omogoča in krepi poslovanje ter vzpodbuja inovativnost, tako da zagotavlja podporo poslovnim oddelkom podjetja. Okrepljeni BT je zbliževanje usklajenega IT-ja, ki zagotavlja prilagodljivost in zanesljivost, in namenskega BT, ki zagotavlja okrepljenost in samoupravljanje. Stopnja sodelovanja in kombinacij poslovnih in IT zmožnosti se razlikuje od podjetja do podjetja, vendar bo uspešen CIO na tej stopnji deloval v središču BT kontinuuma.

IT potrebuje nov operativni model, da zadosti spremembam, ki jih prinaša okrepljeni BT

Večina prizadevanj, virov in investicij tradicionalnih oddelkov IT je namenjenih razvoju in vzdrževanju infrastrukture in aplikacij. Upravljanje s tehnološkimi zmožnostmi v okrepljenem BT pa zahteva nove zmožnosti, modele upravljanja in nabavne strategije. Da bi se približali stopnji okrepljenega BT, morajo CIO-ti:

– Osredotočiti se na usklajevanje BT-ja z namenom upravljanja. Tradicionalno upravljanje z usmerjevalnim odborom v okrepljenem BT ne bo delovalo, saj nove tehnologije mogoče ne sledijo obstoječim pravilom utemeljevanja vlaganj v tehnologijo. Po drugi strani pa popolno osredotočanje na upravljanje s povpraševanjem ni pametno, saj ne upošteva tehnoloških zmožnosti. Upravljanje na stopnji okrepljenega BT mora zagotavljati skupno in enakopravno sodelovanje poslovnih in IT oddelkov pri usklajevanju poslovnih potreb s tehnološkimi zmožnostmi, obenem pa obvladovati tveganja in vzpodbujati inovacije. Da bi to lažje storili, je potrebno ustanoviti upravljalski svet, ki bo vseboval tako predstavnike poslovnih kot IT oddelkov.

– Ustvariti organizacijski model, ki bo zagotavljal ravno prav usmerjanja. V okrepljenem BT oddelki IT niso lastniki vse tehnologije v podjetju. Zato morajo prenehati predpisovati rešitve, pač pa se osredotočiti na vodenje posla in zagotavljanje izbir. Odgovornost oddelkov IT se v okrepljenem BT od izvajanja prestavi na postavljanje pravil, določanje sredstev, potrebnih za integracijo in upravljanje s podatki, ki so potrebni za zaščito poslovanja in ustrezanja predpisom. Implementacija tehnologij se lahko izvede v poslovnih oddelkih, v oddelku IT ali je lahko outsourcana.

– Razviti nove zmožnosti upravljanja, nabave in inovativnosti. Direktorji poslovnih oddelkov bodo od CIO-v in osebja IT vedno bolj pričakovali, da olajšajo vodenje, upravljanje z dobavitelji in inovativnost. To bo od osebja IT zahtevalo, da delujejo kot trenerji, sodniki, tehnološki svetovalci in ponudniki izobraževanja, in ne kot vodje ter implementatorji tehnologij ali izvrševalci politik. Ta preskok od osebja IT zahteva drugačno miselnost, saj morajo najprej prisluhiti poslovnim potrebam, nato skupaj pregledati možne rešitve in šele nato določiti omejitve. CIO-ti morajo olajšati inovacijski proces z odkrivanjem, spodbujanjem in podpiranjem okrepljenih zaposlenih in strank, ki jih Forrester poimenuje HEROes (junaki) – highly empowered and resourceful operatives.

Dimitrije Jović

Povzeto po Khalid Kark, Bobby Cameron, Marc Cecere, Nigel Fenwick, Chip Gliedman and Craig Symons: Empowered Business Technology Defined; Forrester Research 2011.

Advertisements