Novi diskovni sistemi HP P6000 Enterprise Virtual Array

Posted on 07/09/2011

0


Splošno

HP P6000 Enterprise Virtual Array (EVA) je nadgradnja obstoječih EVA tehnologij z izboljšano virtualizacijo in večjimi kapacitetami, kar omogoča konsolidacijo diskovnih polj in poenostavljeno upravljanje vašega informacijskega okolja. P6000 EVA omogoča visoke zmogljivosti, visoko razpoložljivost ter robustno zaščito podatkov. Skupaj z najbolj razširjenimi podatkovnimi bazami, poštnimi, ERP ali drugimi aplikacijami omogoča integrirano rešitev, ki pomaga pri tehnološki podpori poslovanja in njegovi rasti.

Z vgrajenimi tankimi tehnologijami (Thin Provisioning) in uporabo 2,5” trdih diskov omogoča višje diskovne kapacitete ob manjši porabi prostora. P6000 EVA podpira različne protokole za priklop na omrežja SAN z možnostmi, kot so 8 Gb/s Fibre Channel, 1 Gb/s iSCSI in 10 Gb/s iSCSI ter FCoE.

Z odstranitvijo vnaprej rezerviranih kapacitet nova P6000 EVA ponuja višjo dodano vrednost glede na predhodne generacije. Istočasno uporablja vse razpoložljive diskovne kapacitete za branje ter pisanje podatkov, ob tem pa omogoča dinamično razširjanje virtualnih diskov glede na potrebe zaradi prirastka podatkov.

Kaj je novega

– Višje kapacitete (do 480 TB) ter boljša zmogljivost z uporabo standardnih trdih diskov 6 Gb/s SAS, tako v formatu 2,5” kot tudi 3,5”.

– Dinanične LUN migracije premaknejo uporabniške podatke glede na poslovne potrebe brez prekinitve delovanja aplikacij. Možno je tudi spremeniti tip RAID zaščite LUN-ov ali njihovo velikost med tem, ko so dostopi strežnikov do njih aktivni.

– Programska oprema Thin Provisioning omogoči, da aplikacijam predstavimo več diskovnih kapacitet, kot jih je fizično prisotnih znotraj sistema P6000 EVA, kar znižuje potrebe po kapacitetah in s tem tudi stroške.

– Osveženi primeri dobrih praks za uporabo z rešitvami Exchange, SAP, SQL in Oracle.

– Izboljšana vsestranskost povezljivosti SAN z možnostjo uporabe zgolj 8 Gb/s FC, ali 8 Gb/s FC ter 1 Gb/s iSCSI, ali 8 Gb/s FC in 10 Gb/s iSCSI/FCoE.

Funkcionalnost

Enostavnost uporabe ter ekonomičnost lastništva

– HP P6000 EVA je splošno prepoznana vodilna tehnologija na področju upravljanja diskovnih sistemov. Zaradi vgrajene virtualizacije so dodeljevanje in zagotavljanje diskovnih kapacitet ter zaščita podatkov enostavni. Ta enostavnost uporabe se odrazi v nižjih stroških lastništva.

– P6000 EVA izboljšuje izkoristke ter zmanjšuje vpliv hitrih prirastkov podatkov z virtualizirano zasnovo, ki je idealno dopolnilo v konvergirani infrastrukturi.

– P6000 EVA ima modularno zasnovo, zaradi česar je enostavno izbrati cenovno dostopno začetno konfiguracijo, ki jo je kasneje mogoče razširiti do 480 TB.

– Z novimi trdimi diski malega formata (SFF ali Small Form Factor) P6000 EVA potrebuje manj energije za shranjevanje enake količine podatkov v primerjavi s prejšnjo generacijo.

Visoko učinkovita virtualizirana hramba podatkov v hitro spreminjajočih se okoljih

– V okoljih z virtualnimi strežniki, kjer je hitrost uvajanja novih strežnikov kritičnega pomena, HP P6000 EVA punuja fleksibilno rešitev shranjevanja podatkov. Upravljanje in konfiguracija P6000 EVA preko upravljalskega strežnika VMware vCenter omogoča hitrost in preprostost uporabe.

– P6000 EVA ponuja fleksibilnost pri priklopu v omežja SAN z vgrajenimi priključki 8 Gb/s Fibre Channel, 1 Gb/s iSCSI in 10 Gb/s iSCSI/FCoE. Ivesticija v diskovni sistem P6000 EVA je zaščitena ne glede na to, kako se spreminjajo potrebe po priklopu skozi čas.

– P6000 EVA je široko uporabljana v različnih industrijah z mnogimi različicami aplikacij ter z robustno podporo za različne operacijske sisteme.

– Z novo programsko opremo Thin Provisioning pridobite večje izkoristke pri izrabi diskovnih kapacitet v primerjavi s tradicionalnim dodeljevanjem diskov.

– Ko se spreminja življenjski cikel podatkov v uporabi, se P6000 EVA lahko prilagodi novim zahtevam z uporabo tehnologije Dynamic LUN migration, brez prekinitev dostopa do podatkov za aplikacije ter uporabnike.

Izjemna zanesljivost in razpoložljivost

– Zelo pomembna spremljevalca sistemov P6300/P6500 EVA sta P6000 Business Copy Software in P6000 Continuous Access Software za potrebe replikacije. Oba programska paketa izboljšata razpoložljivost podatkov in poslovno prilagodljivost s podporo brezprekinitvenemu poslovanju in odpornostjo na katastrofe za ključne poslovne aplikacije.

– Peta generacija virtualiziranih diskovnih sistemov HP pomeni vgrajeno pregovorno kakovost.

– HP Cluster Extension software pomaga strankam pri doseganju RPO in RTO zastavljenih ciljev s transparentno integracijo replikacije P6000 Continuous Access s tehnologijami za visoko razpoložljivost ključnih sistemov Windows ali Linux cluster.

Boštjan Kosi, vodja programa za rešitve za shranjevanje podatkov pri Hewlett-Packard d.o.o.

Advertisements