HP 3PAR Storage Systems – Diskovni sistemi za najzahtevnejše uporabnike

Posted on 15/05/2011

0


Sredi leta 2010 je družba HP prevzela podjetje 3PAR, ki je specializirano za diskovne sisteme za najzahtevnejše kupce. Sistemi HP 3PAR Storage System predstavljajo edinstveno virtualizirano platformo za shranjevanje podatkov v sodobnih podatkovnih centrih, ki so bodisi v celoti virtualizirani bodisi ponujajo storitve računalništva v oblaku. HP 3PAR Storage System s svojo napredno zasnovo presega ekonomske in operativne zahteve najbolj kompleksnih in zahtevnih okolij IT.

Strojno podprta tehnologija »Thin Built In™«

Vgrajeno vezje HP 3PAR Gen3 ASIC s tehnologijo »Thin Built In™« zagotavlja učinkovit, strojno podprt mehanizem zaznavanja ničel, brez vpliva na performanse. To omogoča sistemom HP 3PAR Storage Systems, da transparentno sprostijo tipično nezaseden, vendar rezerviran prostor, kar je pogosto problem pri tradicionalno zasnovanih diskovnih sistemih, ki so zaradi zagotavljanja zahtev po količini prostora pogosto predimenzionirani in s tem dragi. Vezje HP 3PAR Gen3 ASIC prav tako podpira mešane obremenitve, zato ob istočasnih obremenitvah različnega tipa performanse ostanejo na visoki ravni in zagotavljajo doseganje zahtevanih odzivnosti. Prednost takšne rešitve je, da lahko na istem diskovnem sistemu gostujejo tako operacije z naključnim transakcijskim tipom pretoka podatkov, kot tudi aplikacije, ki zahtevajo velik sekvenčni pretok podatkov, s čimer se ognemo potrebi po večjem številu ločenih diskovnih sistemov ali parceliranju diskovnih sistemov na več podsistemov, kar vodi v manjšo izkoriščenost diskovnih kapacitet. Ta zmožnost je še posebej dobrodošla v okoljih z virtualiziranimi strežniki, kjer lahko dosežemo večjo gostoto virtualnih strežnikov, s tem pa znižamo investicijske ter operativne stroške zaradi manjšega števila potrebnih fizičnih strežnikov in diskovnih sistemov. HP 3PAR Gen3 ASIC v kombinaciji s tehnologijo »Rapid RAID Rebuild« ter z zmogljivostjo »Fast RAID 5« in »Fast RAID 6« omogoča uporabnikom doseganje hitrosti zrcaljenja RAID 0, z do 66 odstotkov manjšimi izgubami kapacitet zaradi varovanja podatkov.

Tehnologija krmilnikov »Mesh-Active«

Vsi produkti HP 3PAR so zasnovani na edinstveni tehnologiji krmilnikov »Mesh-Active«, ki predstavlja arhitekturo virtualiziranih diskovnih sistemov naslednje generacije, načrtovane za virtualizirana okolja in računalništvo v oblaku. Le-ta združuje prednosti monolitne in modularne zasnove, hkrati pa znižuje ceno in kompleksnost, ki jo lahko povzroči potreba po skalabilnosti sistema. Za razliko od tradicionalne krmilniške tehnologije »active-active«, kjer je vsak logični disk aktiven zgolj na enem izmed krmilnikov, zasnova »Mesh-Active« omogoča, da je vsak logični disk ali LUN (»Logical Unit Number«) aktiven na vsakem od kontrolerjev v sistemu. Na ta način dosežemo robustnost, učinkovito porazdelitev operacij branja in zapisovanja podatkov ter cenovno ugodno skalabilnost.

Virtualizacija diskovnega polja »Fine-grained« in »Wide-striping«

Virtualizacija »Fine-grained« razdeli vsak fizični trdi disk na manjše, 256 MB velike alocirne enote, imenovane »chunklets«, te pa lahko z Wide-striping tehnologijo neodvisno dodeljuje in dinamično prerazporeja med virtualnimi logičnimi diski z različnimi ravnmi QoS (»Quality of service«). To pomeni, da lahko vsak fizični disk podpira različne ravni QoS, zato lahko sistem kar najbolje izkoristi fizične vire, ki so na voljo. Operacije pisanja so tako porazdeljene preko vseh sistemskih virov (krmilniki, predpomnilnik, diski in zanke), kar pomeni visoko izkoriščenost kapacitet in visoke zmogljivosti diskovnega sistema. Tudi najmanjši logični disk lahko tako izkorišča prednosti večjega števila fizičnih diskov in celotne gruče krmilnikov za optimalne performanse, ne da bi to pomenilo zmanjšanje prostorskega izkoristka fizičnih kapacitet.
V primeru morebitne okvare na strojni opremi »HP 3PAR Persistent Cache« tehnologija pri pisanju predpomnilnik zrcali na druga vozlišča krmilnikov, zato ni zaznati bistvenega padca performans.

Operacijski sistem InForm

Pomemben gradnik diskovnega sistema je operacijski sistem HP 3PAR InForm Operating System, ki uporablja napredno interno virtualizacijo za zagotavljanje učinkovite administracije ter visoke izkoriščenosti in zmogljivosti sistema. Njegova bistvena značilnost je precejšnja poenostavitev administratorskih opravil, saj dodeljevanje in spreminjanje diskovnih virov poteka avtonomno v ozadju, brez potrebnih intervencij administratorja. K poenostavitvi administracije veliko pripomore tudi osrednji grafični vmesnik (Management Console), ki omogoča upravljanje z vsemi fizičnimi in logičnimi objekti diskovnega sistema.

Komu je namenjen

Kupci diskovnih sistemov HP 3PAR so predvsem organizacije, ki zagotavljajo poslovno kritične storitve notranjim ali zunanjim uporabnikom. Predvsem gre za srednja ali velika podjetja, ponudnike storitev računalništva v oblaku, internetna (Web 2.0) podjetja, finančne institucije in podjetja javnega sektorja. Diskovne sisteme HP 3PAR uporablja 7 od 10 največjih ponudnikov storitev IT, kot so Savvis, Verizon Business in Terremark. Uporabljajo ga tudi internetna podjetja, kot so MySpace.com, Tickets.com, Priceline.com in Shopzilla.

Boštjan Kosi in Jure Paančur, HP Slovenija

Advertisements