Generacija Y in njen vpliv na organizacije

Posted on 15/05/2011

0


Ko svetovno gospodarstvo počasi izhaja iz globoke in dolgotrajne recesije, podjetja stavijo na nove tehnologije, saj želijo z njihovo pomočjo pridobiti prednost v prihodnjem ciklu rasti. Naložbe v tehnologije družbenih medijev naraščajo, podjetja pa vse bolj stavijo na lastne družbeno-medijske strategije. Vložki so visoki, tveganje neuspeha grozi, njihovo sprejetje pa predstavlja ključni dejavnik uspeha in izziv, ki ga je potrebno doseči.
V času, ko generacija Y pridobiva vse pomembnejšo vlogo na delovnem mestu in nekateri vodilni njeno nagnjenost k družbenim medijem, sodelovanju in mobilnim tehnologijam dojemajo kot motnjo ustaljenega delovnega procesa, pa bodo pametne organizacije njen pogled na naravo dela prepoznale ne kot motnjo ustaljenega procesa dela, temveč kot priložnost, ki jo je potrebno izkoristiti. Njena nagnjenost k novim tehnologijam in vsem stvarem, ki vsebujejo predpono »družbeni«, bi se lahko izkazala kot dragoceno orodje, ki bi za sabo potegnilo kritično maso, potrebno za sprejetje novih tehnologij v podjetja. Najbolj napredno razmišljajoče organizacije so že sprejele programe, s katerimi iščejo, izobražujejo in vplivajo na ključne posameznike, ki lahko prinesejo hiter zagon organizacijskemu družbenemu uspehu.

Delež predstavnikov različnih generacij v svetovni populaciji

Slika 1: Delež predstavnikov različnih generacij v svetovni populaciji

V času, ko se podjetja odzivajo na novo ekonomsko situacijo, njene priložnosti in izzive, se srečujejo z množično menjavo generacij med zaposlenimi. Baby boomerji, ki so do pred kratkim tvorili glavnino delovne sile, se v velikem številu umikajo iz aktivne delovne sile. Generacija X, ki jim sledi, je manj številna in ne more v celoti zapolniti praznine, ki jo povzroča upokojevanje. Mnogi zato velike upe polagajo v generacijo Y, ki po demografskih podatkih tvori največji delež svetovne populacije (glej sliko 1).
Predstavniki generacije Y so začeli aktivno vstopati v delovno silo leta 2000, kar pomeni, da so najstarejši zdaj starejši od 30 let in da so v povprečju zaposleni že osem let. Mnogi med njimi se selijo na vodstvene položaje, kjer bodo imeli večjo odgovornost za opredelitev organizacijske kulture, da ne omenjamo njihovega povečanega vložka v IT odločitve podjetij. Če pogledamo pod črto, bo dozorevanje generacije Y verjetno pospešilo družbene iniciative podjetij.

Glede na to, da je generacija Y integrirana v vse dele organizacij in so v njih prisotni že kar nekaj let, je po Forresterjevem mnenju potrebno prenehati gledati nanjo kot na prepotentne vsevede. Potrebno je razumeti, da je njeno mnenje o tehnologiji IT posledica izkušenj in ne mladostniške bahavosti. Z namenom razumeti njen odnos do tehnologije IT je Forrester izpeljal anketo med 1152 severnoameriškimi in evropskimi uporabniki poslovnih tehnologij, ki so predstavniki generacije Y. Glavne ugotovitve raziskave so bile:
– tehnologijo IT, ki jo uporabljajo za zasebne namene, vidijo kot boljšo od tehnologije IT, ki jo uporabljajo na delovnih mestih.
– nič kaj bolj verjetno od predstavnikov ostalih starostnih skupin ni, da bodo to tehnologijo prinesli s sabo na delovno mesto.
– so dokaj zadovoljni s tehnologijo IT, ki jo uporabljajo na delovnem mestu.
– nekoliko manj so zadovoljni z orodji IT, ki jim je na voljo na delovnih mestih.
– oddelke IT v glavnem vidijo kot vir pomoči in ne kot oviro pri delu.

Kaj storiti, da bi učinkoviteje izkoristili potencial generacije Y?
– identificirati neformalne vodje skupin, ki so se pripravljeni preleviti v formalne vodje skupin.
– neformalne vodje je potrebno izobraziti, saj to, da imajo vodstveni potencial, ne pomeni, da razumejo poslovne in organizacijske cilje podjetja.
– vključiti zaposlene v proces odločanja o nakupu in uporabi poslovnih aplikacij.
– omogočiti zaposlenim, da v svoj delovni proces vključijo tehnologijo, ki jo uporabljajo v zasebne namene.

Dimitrije Jović

Povzeto po TJ Keitt: What Gen Y Really Thinks About Your IT Department; Forrester Research 2011 in Rob Koplowitz: Leveraging Millennials To Drive Enterprise Social Initiatives; Forrester Research 2011

Advertisements
Tagged: