CIO v prihodnosti

Posted on 15/05/2011

0


Marko ŠmidPo nekaj letih 100-odstotnega fokusa na zniževanje stroškov se sedaj vodstva podjetij že osredotočajo na iskanje načinov, ki bi njihovim organizacijam izboljšala poslovanje. Rešitev vidijo v hkratnem doseganju večje učinkovitosti in diferenciacije na trgu. Zato njihov vložek v IT ni več namenjen samo iniciativam, ki so povezane z zniževanjem stroškov, ampak vedno bolj tudi iniciativam, pri katerih IT omogoča rast.
V tem kontekstu pa se je začela spreminjati tudi vloga CIO-ta v podjetju. Vedno pogosteje se sliši, da mora CIO biti bolj »strateški« in da mora biti sposoben »dodati vrednost« preko usvojitve mobilnih tehnologij, socialnih omrežij in analiz strank, ki so danes osnova za inovacije v mnogih podjetjih.
Osnovni cilj inovacij je rešiti probleme, da lahko izdelamo boljši produkt in ustvarimo boljši rezultat na trgu. Inovacija nikoli ne temelji na tehnologiji, čeprav jo pogosto uporablja. Vloga sodobnega CIO-ta v procesu izboljšanja poslovanja je predvsem v prepoznavanju uporabnih tehnologij in v zagotovitvi njihove pravilne uporabe pri nadgradnji obstoječih procesov.
Popolna preobrazba CIO-ta, ki se dogaja danes, ni kozmetična sprememba, ampak za mnoge težek in  kompleksen preobrat. Če se je od CIO-ta včasih pričakovalo, da je zagotavljal neprekinjeno obratovanje  sistemov IT, poskrbel za razvoj prioritetnih projektov in sprejemanje ukazov nadrejenih, so danes njegove naloge bistveno večje. V popolnosti mora poznati tehnologijo računalništva v oblaku, spleta 2.0, razumeti mora njihovo poslovno vrednost in poznati vplive, ki so jih prinesla socialna omrežja v krog zaposlenih v podjetju in njihovih strank. Vodstvo mora znati pojasniti, kako bodo vse te novosti od zunaj vplivale na to, kako bodo zaposleni in stranke živeli, delali, se učili, med seboj komunicirali, uporabljali to novo tehnologijo in se igrali. Za podjetje ni več dovolj, da išče konkurenčno prednost z inovacijami, ki prihajajo iz njihovih internih inovacijskih centrov. Za uspeh so primorani kupovati ali licencirati inovacije od zunanjih virov znanja in jih v čim krajšem času vgraditi v svoje procese in izdelke. In tu je CIO velikokrat v vlogi tistega, ki mora te inovacije na trgu najti, predstaviti podjetju in na koncu še implementirati.
Ne glede na vse večjo strateško vlogo, ki naj bi jo imel CIO v sodobnem podjetju, in na stalno ponavljanje povezanosti poslovnega dela in IT pa po mojem mnenju ni za pričakovati, da bo CIO tisti, ki bo pripravljal nove poslovne iniciative. On ni tisti, ki je dnevno v stiku s kupci, partnerji in trgom. To je naloga oddelkov prodaje, trženja in razvoja produktov. Naloga CIO-ta pa je, da tem oddelkom pripravi vse potrebne podatke in tehnološka okolja, ki jih potrebujejo pri svojem delu, da so lahko uspešni.
Verjetno prvič v zgodovini imajo ljudje bolj zmogljivo tehnologijo doma in v žepu, kot je tista, ki jim jo zagotavlja oddelek IT v podjetju, kjer delajo. Vedno več ljudi, tudi poslovnih uporabnikov, vidi lasten IT oddelek kot oviro in ne kot del rešitve. Celo v medijih, kot sta Wall Street Journal in Forbes, se pojavljajo članki, v katerih odkrito spodbujajo direktorje, naj zaobidejo lasten IT pri implementaciji novih rešitev za prodajo, trženje in poslovno inteligenco.
Zato bo današnji CIO, ki želi ostati CIO tudi jutri, uspel le, če bo pravilno razumel moment vseh sprememb, ki se dogajajo okoli njega, tako na tehnološkem, kot poslovnem področju.

Advertisements
Tagged:
Posted in: InfoSRC 65, Kolumna