Tehnološki trendi v letu 2011

Posted on 01/03/2011

0


Dimitrije JovicPo relativno uspešnih napovedih o trendih, ki se bodo dogajali v tehnološki industriji za leto 2010, so Forresterjevi analitiki pripravili napovedi za leto, ki, kot kaže, ne bo najboljše, niti pa ne najslabše za tehnološko industrijo. Za razliko od Gartnerja, ki vsako leto pripravi po 10 trendov, so se pri Forresterju po lanskih 7 napovedih letos omejili na 8 najpomembnejših trendov, ki bodo podrobneje predstavljeni v tem članku.

1. Tehnološka industrija bo rasla znatno hitreje kot celoten BDP
Globalna tehnološka industrija se trenutno nahaja v večletnem inovacijskem in rastnem ciklu, tekom katerega vlaganja v tehnologijo rastejo hitreje kot BDP. Ciklus, v katerega so že stopile ZDA in druge razvite države, ima za osnovo sprejemanje nove generacije pametnega računalništva (Smart Computing) in tehnologij računalništva v oblaku.
– Napovedana 7,5% rast ameriškega trga IT in 7,1% rast svetovnega trga IT (merjeno v USD) je dva- do trikrat višja kot napovedana rast BDP-jev.
– Upočasnila se bo rast na področju strojne opreme, na področju programske opreme in storitev pa se bo okrepila. Leta 2010 je trg strojne opreme rasel najhitreje, kar naj bi se v tem letu spremenilo, saj bodo podjetja zaključila s prenovo strojne opreme in se posvetila programskim nadgradnjam in storitvam IT, ki jih spremljajo.

2. Podjetja se bodo spopadala s prodorom mobilnih aplikacij
Mobilnost je največji samostojni trend v tehnološki industriji in s svojimi inovacijami in vlaganji v njega prekaša celo računalništvo v oblaku. Vratolomna stopnja, s katero uporabniki sprejemajo pametne telefone, tablične računalnike in z njimi povezane aplikacije, priganja organizacije IT k mobilizaciji svojih temeljnih aplikacij in posledično s tem tudi poslovnih procesov.
Vendar pa vse večja razširjenost s seboj prinaša vedno večjo kompleksnost, zato bodo uspešnejši tisti ponudniki, ki bodo naročnikom pomagali pri upravljanju mobilnih aplikacij in poenostavili izbiro primernih. Več kot 25 % poslovnih uporabnikov pametnih telefonov uporablja App store za snemanje aplikacij, ki jih uporabljajo za izboljšanje svoje delovne produktivnosti. Težava, ki jo to prinaša, je, da interni IT oddelki nimajo kontrole nad temi aplikacijami. Kot rešitev za to težavo se ponujajo zasebni App store-i, ki bodo mobilnim uporabnikom znotraj požarnih zidov podjetja ponujali s strani internega IT-ja dovoljene in upravljane mobilne aplikacije. Forrester predvideva, da se bo za takšno obliko dobave mobilnih aplikacij v tem letu odločilo že 10 % podjetij.

3. Oblak se bo razbil v množico storitev in trgov
Računalništvo v oblaku je prineslo temeljno spremembo načina, na katerega ponudniki strankam ponujajo storitve IT, in načina, na katerega jih uporabniki koristijo. Forrester napoveduje, da bo v letu 2011 postalo jasno, da računalništvo v oblaku ni enoten trend in se bo razbil na več osi: javni – zasebni, programska oprema – infrastruktura, formalni (IT oddelki) – neformalni (ostali oddelki) kupci. Zaradi razbitja računalništva v oblaku na več podsegmentov se bo spremenil tudi način, na katerega uporabniki sprejemajo rešitve iz oblaka, in posledično s tem tudi ponudba. To bo vidno predvsem na naslednje 3 načine:
– Neformalni, poslovni kupci bodo glavni spodbujevalci javnih oblakov.
Agresivna ponudba s strani ponudnikov bo še naprej prekašala povpraševanje predvsem formalnih kupcev, saj bodo glavni pobudniki nakupa storitev računalništva v oblaku na vseh treh plasteh (IaaS, PaaS in Saas) neformalni kupci iz poslovnih oddelkov podjetij.
– Formalni kupci (IT oddelki) bodo pred računalništvom v oblaku dajali prednost predvsem konsolidaciji in virtualizaciji strojne opreme, saj naj bi bila njihova glavna prioriteta konsolidacija strežnikov in podatkovnih centrov.
– Nova ponudba v oblaku bo povečala uporabo storitev znotraj podjetij, saj naj bi se ponudba aplikacij Saas razširila iz sfere aplikacij CRM, HRM in naročanja na upravljanje poslovnih procesov (BPaaS). Forrester napoveduje, da naj bi se zaradi tega količina storitev v oblaku, ki jih podjetja uporabljajo, z današnjih 1 do 3 povzpela na 10 in več. Ta sprememba bo pred uporabnike postavila nov izziv, kako upravljati z večimi storitvami v oblaku, za ponudnike pa priložnost ponuditi različne storitve na konsolidirani oblakovni infrastrukturi.

4. Povečanje pozornosti, ki jo podjetja namenjajo pametnemu računalništvu*
Poizvedba na Googlu za pojem pametno računalništvo (Smart Computing) nam vrne 11,5 milijonov zadetkov, medtem ko poizvedba o računalništvu v oblaku (Cloud Computing) vrne 27,5 milijonov zadetkov. Kot že sami rezultati kažejo, ima pametno računalništvo pred sabo še nekaj poti, da postane tako splošno sprejeto kot računalništvo v oblaku. Prvi koraki k sprejetju so bili narejeni z OECD-jevim poročilom OECD Information Technology 2010 Outlook report, z Economistovo prilogo o pametnih sistemih, z objavljenimi primeri dobre prakse v Information Weeku ter z IBM-ovo marketinško akcijo Smarter Planet, ki ji z uporabo terminov pametni sistemi, pametna analitika in podobnimi sledijo tudi drugi ponudniki.

5. Povečanje števila različnih prednastavljenih računalniških sistemov
Sistemska arhitektura se bo v letu 2011 dokončno oddaljila od monolita Wintel. Veliki ponudniki kot IBM in Oracle naj bi podvojili svoje vložke v ta trend in s kombinacijo lastne programske in strojne opreme ustvarili prednastavljene sisteme, ki bodo optimizirani za specifične delovne procese ali aplikacije. Predvsem se bo povečala ponudba naprav, ki bodo optimizirane kombinacije programske in strojne opreme in bodo služile za omrežno varnost, dostope do podatkovnih baz in shranjevanje videa.

6. Varovanje sistemov IT bo od zunanjih varnostnih komponent prešlo na vgrajene varnostne sisteme
Industrija IT bo v letu 2011 posebno pozornost posvetila vključitvi varnostnih sistemov v samo arhitekturo in delovanje vseh IT sistemov, omrežij in aplikacij (secure-by-design pristop). Varnostne rešitve in njihovi ponudniki bodo pospešeno postajali sestavni deli IT sistemov in ne dodatki, ki bi se jih kupilo in namestilo posebej. Intelov nakup McAfeeja v letu 2010 je eden od znanilcev tega trenda. Ta premik v razmišljanju je odgovor na uporabniška razmišljanja o varnosti IT sistemov in njihov reinženiring z namenom zadostiti kompleksnim in medsebojno povezanim varnostnim izzivom ter s tem dajanje prednosti vgrajenim varnostnim sistemom pred dodatnimi zunanjimi varnostnimi sistemi. V tem segmentu bosta v tem letu pomembna tudi naslednja podtrenda:
– Povezava varnostnih standardov v oblaku. Zaradi pomembnosti varnosti v oblaku za njegovo večjo sprejetost se bodo tekom leta izoblikovali varnostni standardi, ki bodo temeljili bodisi na obstoječih ali novih regulativnih standardih (kot npr. National Institute of Standards and Technology, Payment Card Industry Data Security Standard, European Union Data Protection Directive), na standardih združenj ponudnikov storitev (npr. Cloud Security Alliance) ali komercialnih standardih ponudnikov IT (McAfee’s Cloud Secure program). Ne glede na njihovo osnovo bo leto 2011 postreglo s splošno sprejetimi varnostnimi standardi, na podlagi katerih bodo uporabniki lahko ocenjevali varnostno sposobnost ponudnikov.
– Kibernetska varnost postane najpomembnejša. Zaradi pomembnejših varnostnih incidentov (domnevna kitajska kraja občutljivih ameriških dokumentov, kot tudi primer WikiLeakes) in visoke sposobnosti hekerjev (nor. Stuxnet) se bodo vlade, državne agencije, ponudniki osnovne infrastrukture in druga podjetja začeli resno ukvarjati s kibernetsko varnostjo.

7. Povečan vpliv poslovanja in zahtev uporabnikov na nakup IT tehnologije
Po mnenju Forresterja smo priča demokratizaciji tehnologije. Tehnološko ozaveščeni zaposleni, stabilnost tehnoloških rešitev, novi modeli dobave IT storitev in izboljšanje uporabniških izkušenj omogočajo ne samo formalnim, temveč tudi neformalnim kupcem in posameznim zaposlenim, sprejemanje zanje primernih tehnoloških rešitev. Dva temeljna dejavnika tega trenda bosta:
– Ponudniki bodo več pozornosti namenili marketinškim direktorjem in organizacijam. Poslovni odločevalci zunaj IT oddelkov imajo velik vpliv, včasih pa tudi končno odločitev pri nakupu tehnoloških rešitev. Glede na Forresterjevo raziskavo ima med 40 in 80 % marketinških direktorjev takšen vpliv na nakup. Po ogledu teh številk ni težko razumeti IBM-ovih nakupov (SPSS, Coremetrics, Unica, Sterling Commerce), vseh namenjenih marketinškim direktorjem kot kupcem tehnologije, s katero lahko izboljšajo in merijo svojo marketinško uspešnost.
– Osebne storitve v oblaku bodo posameznikom omogočile neodvisnost od posameznih naprav in prostorov. Po Forresterjevi raziskavi 47 % zaposlenih v ameriških in evropskih podjetjih za pomoč pri delu uporablja osebne storitve v oblaku. Po njihovem pričakovanju se bo ta številka dvignila nad 60 %, saj jih bo vedno več zaradi nezadovoljstva z internim IT-jem podjetja iskalo spletne alternative, kot je npr. Dropbox.

8. Nova generacija poslovne analitike bo priskrbela nov tip informacij in izboljšala poslovne odločitve
Ekonomija informacij je tukaj in poslovna inteligenca (BI) je vroča kot še nikoli. Podjetja tekmujejo na podlagi analitičnih informacij in nova generacija poslovne inteligence ji bo omogočila večji pomen v organizacijah. Napredna tekstovna analitika bo omogočila vpogled v množico nestrukturiranih internih (dokumenti, e-pošta) in zunanjih (splet, družbeni mediji) podatkovnih virov, realno-časovna analitika bo priskrbela poslovno pomembne informacije takrat, ko so potrebne, napovedna analitika pa bo nudila podporo odločanju za boljše poslovne rezultate. Forrester prav tako napoveduje, da se bo v tem letu poslovna inteligenca s področja finančnega poslovanja, kjer je že dobro zasidrana, preselila tudi na ostala poslovna področja, kot so prodaja, nabavne verige in trajnostni razvoj.

*Pametno računalništvo Forrester definira kot novo generacijo integrirane strojne, programske opreme in omrežnih tehnologij, ki IT sistemom omogoča realnočasovno zavedanje dogodkov in napredno analitiko, s katero uporabnikom omogoča boljše odločitve med alternativami in dejanji ter optimizirati poslovne procese in posledično s tem tudi bilance stanja.

Dimitrije Jović

Povzeto po Christopher Mines: Another Year Of Outperformance For The Tech Industry, Forrester Research 2011.

Advertisements