Na vidiku so nove storitve, ki bodo omogočile kvantni skok

Posted on 01/03/2011

0


Mag. Anton Petrič je diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko, nato pa je uspešno zaključil podiplomski študij smeri Poslovodenje in organizacija na Ekonomski fakulteti. Poslovno pot je pričel v SIQ – Slovenski institut za kakovost in meroslovje, kjer je bil zaposlen v laboratoriju za Telekomunikacije. Leta 2000 je sprejel izziv vodje prodaje v podjetju Smart Com d.o.o., kjer je bil zaposlen šest let. Aprila 2006 je nastopil pozicijo direktorja slovenske podružnice podjetja Cisco Systems, ki jo opravlja še danes.

Gospod Petrič, v Sloveniji je veliko IKT podjetij, v čem se podjetje Cisco Slovenija razlikuje od drugih?
Veseli me, da ste mi zastavili prav to vprašanje. Cisco Slovenija predstavljajo tako naši partnerji kot tudi naši zvesti uporabniki. To je tisto, kar daje veličino podjetju Cisco Systems, ne samo v Sloveniji, ampak tudi po celem svetu. Cisco že 25 let neprestano inovira in lahko rečem, da smo vodilni svetovni inovator internetnih tehnologij. Že dolgo tega nismo več prepoznani samo kot proizvajalec omrežne opreme. Danes nas prepoznajo po naprednih celovitih IKT rešitvah. Ker je naša strategija biti vodilni inovator, smo se že od samega začetka odločili za partnerski model. Vloga partnerjev v tem modelu je ključna, saj so oni most med Ciscom in končnimi uporabniki inovativnih rešitev. Poznavanje potreb in specifik poslovanja končnih uporabnikov ter potrebna znanja in ideje o izkoriščanju inovativnih rešitev, je osnovna naloga naših partnerjev. Seveda je vse to namenjeno končnemu cilju naprednih podjetij, ki vpeljujejo sodobne in inovativne rešitve za dvig svoje produktivnosti in konkurenčnosti. Končni učinek se vedno pozna v dvigu prihodkov in/ali znižanju stroškov poslovanja podjetja. In to je tisto, kar nas razlikuje od drugih podjetij.

Kako je voditi podjetje, ki je del velike korporacije?
Ne glede na to, ali je podjetje majhno, srednje ali pa velika korporacija, ima vsaka velikost podjetja svoje zakonitosti. V primeru podjetja Cisco Systems lahko rečem, da je to globalno podjetje, ki deluje lokalno, je veliko podjetje, ki se pravzaprav obnaša kot majhno. Lokalno delovanje je omogočeno preko lokalnih pisarn in še posebej preko naših številnih partnerjev, ki so spet lahko različnih velikosti. Prav ta fenomen, biti velik in hkrati delovati po principih, po katerih delujejo mala podjetja, omogoča določeno agilnost in predvsem hitrost pri uvajanju sprememb. V teh petih letih, kar sem v Ciscu, sem mnogokrat videl, kako hitro se lahko multinacionalka odzove na spremembo na trgu. Prehod iz stanja rasti in konjunkture, v krizno situacijo, nastalo zaradi ekonomske krize, smo izvedli preko noči.
Voditi Cisco v Sloveniji je z vidika vodenja verjetno zelo podobno, kot voditi katero koli drugo slovensko podjetje. Res pa je, da se z mojega vrha vidi dlje, ker lahko gledam tudi globalno. Lahko rečem, da se ne učim le iz svojih izkušenj, pač pa tudi iz izkušenj svojih kolegov iz celega sveta. Biti del takega podjetja je predvsem velika priložnost za nenehno učenje.

Kakšne izzive ste imeli, ko ste začenjali v Cisco Slovenija, in kakšni so izzivi danes v razmerah zaostrene konkurence in recesije?
Na začetku svoje poslovne poti v Ciscu sem se srečal s fenomenom, ki mu lahko rečemo kar izziv multinacionalke. V vsakem uspešnem globalnem podjetju so poslovni procesi zares skrbno načrtovani in opredeljeni. Dodatno k temu pa Cisco posluje izključno preko interneta in aplikacij, do katerih lahko dostopamo preko svetovnega spleta. Vse v podjetju se ureja preko »neke« aplikacije in to je zares fascinantno doživeti v praksi. Poleg teh začetnih operativnih izzivov sem se takrat srečeval tudi, za današnje čase, sladkimi problemi. Bili smo v fazi pospešene rasti in v skladu s tem je bilo potrebno nenehno zaposlovati top talente. Praktično v enem letu in pol smo potrojili team, naša rast pa se je gibala okoli 50% leto na leto. Z nastopom ekonomske krize in v spremenjenih razmerah veliko več časa namenjamo načrtovanju in obvladovanju stroškov ter pripravi kratkoročne in dolgoročne strategije. Slednje seveda s ciljem zagotovitve vnovične rasti prihodkov.

Anton Petric

Kakšne prioritete, poslovne in tehnološke, imate v Cisco Slovenija? Se te razlikujejo od prioritet korporacije?
Prioritete Cisca v Sloveniji se ne razlikujejo od korporativnih prioritet, saj smo mi del te korporacije. Cisco Systems je prisoten v Sloveniji s svojo podružnico, ki zaposluje lokalno slovensko posadko, prioritete pa so ene in veljajo za vse.
Poslovne prioritete so dokaj jasne za vse nas v Ciscu. Naj omenim le najpomembnejše med njimi: zadovoljni končni uporabniki naših rešitev, profitabilnost naših partnerjev, zadovoljstvo zaposlenih, rast prihodkov prodaje in obvladovanje stroškov.
Če govorimo o tehnoloških prioritetah, so to naše arhitekturne rešitve. Prioritete so seveda tiste, ki našim končnim uporabnikom omogočajo bodisi dvig prihodkov ali obvladovanje ter racionalizacijo stroškov.
Prav gotovo sem prištevamo rešitve sodelovanja (ang. »Unified Communication«). Zavedati se moramo, da se komuniciranje znotraj podjetij spreminja. Če smo še včeraj izmenjevali le tekstovna sporočila s pomočjo tiskanih dokumentov, e-pošte ali drugih sporočilnih sistemov (ang. »Instant Messaging«), se danes kaže potreba po video in glasovnem komuniciranju. Priča smo pojavom »Socialnih omrežij«, Blogov, video konferenc… Z gotovostjo lahko zapišem, da bodo naše rešitve sodelovanja prav gotovo gonilna sila rasti prihodkov, povečanja števila inovacij in dviga produktivnosti za vsa podjetja, ki bodo te rešitve »vkomponirala« v svoje poslovne procese.
Cisco arhitekture podatkovnih centrov in virtualizacija omogočajo, da se zgradijo naslednje generacije podatkovnih centrov v oblaku. Na vidiku so nove storitve, ki bodo omogočile kvantni skok v produktivnosti in sodelovanje v realnem času za podjetja in njihove potrošnike.
S pomočjo vpeljave arhitekturnih rešitev bomo lahko priča novim inovacijam in izboljšavam poslovnih procesov tako v državni in lokalni upravi, kot tudi v zdravstvu, izobraževanju, transportu in logistiki, finančnih institucijah, energetiki, turizmu in še bi lahko našteval.

Cisco Slovenija je visoko tehnološko podjetje. Ali opažate kakšne spremembe na področju kadrov?
Morda samo to, da opažam velik razkorak med potrebami po dobrih IKT kadrih na trgu in dejanskim številom razpoložljivih strokovnjakov. Kar z drugimi besedami pomeni, da je v današnjem času (čas ekonomske krize), več zaposlitvenih možnosti, kot pa je dejansko strokovnjakov s tehničnimi znanji s področja internetnih tehnologij. In, da bo slika še bolj črna, se ta razkorak tudi v svetovnem merilu še povečuje.
Tukaj se trudimo pomagati s »Cisco Networking Academy« programom, ki je vrhunski izobraževalni program s področji omrežij in informacijskih tehnologij. Namenjen je študentom in zaposlenim, ki želijo poglobiti svoje znanje IT ali jih zanima kariera s področja vrhunske tehnologije. Od same ustanovitve leta 1997 se je na več kot 10.800 akademijah, ki imajo sedeže na srednjih, tehničnih in visokih šolah, univerzah in organizacijah skupnosti v več kot 165 državah, vpisalo več kot tri milijone študentov.
V Sloveniji je trenutno aktivnih 5 lokalnih akademij, ki jih je od ustanovitve obiskovalo že več kot 1.060  tečajnikov. Regionalna akademija je na Univerzi v Ljubljani, lokalne akademije pa potekajo na FERI v Mariboru, Srednji šoli za elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani, Šolskem centru za pošto, ekonomijo in telekomunikacije, v Zavodu aktivnega izobraževanja in v Laboratoriju za telekomunikacije Fakultete za elektrotehniko (LTFE). Vsi, ki bi potrebovali dodatne informacije, se lahko obrnejo na katerokoli od teh akademij.

Približuje se vaša največja slovenska konferenca, CiscoExpo. Kaj nam prinaša letos?
Skupaj s partnerji letos prirejamo že jubilejno 10. Cisco Expo konferenco, ki bo že zaradi tega nekaj posebnega. Pred desetimi leti smo začeli v Portorožu in skozi leta se nam je vedno znova potrdilo, da si strokovnjaki v IKT panogi želijo takega dogodka. Predvsem nam udeleženci priznavajo, da je Cisco Expo strokoven dogodek, kamor prihajajo po znanje in sveže ideje. Seveda ne manjka možnosti za poslovna srečanja in spoznavanje z domačimi ali tujimi predavatelji ter kolegi iz stroke.
Letošnja konferenca je zopet vsebinsko zelo bogato zastavljena. Skupaj z našimi partnerji smo  pripravili 5 plenarnih in 34 tehničnih predavanj, dodatno k temu pa si bodo obiskovalci lahko ogledali 4 demo predstavitve ter imeli možnost v živo videti predstavljene rešitve naših partnerjev.
Na Expu bomo veliko govorili o poslovnih in tehnoloških trendih doma in po svetu, o arhitekturnih rešitvah, tehničnih novostih, najnovejših Ciscovih inovacijah in še bi lahko naštevali.
Pridružite se nam in sami iz prve roke ocenite vsebino naše konference.

Pa se podajmo še na kratek futurističen sprehod. Kako vidite razvoj tehnologije v prihodnosti?
V IKT industriji se osredotočamo na računalniška omrežja in na to, kako bomo zagotovili čim večjo funkcionalno in dodano vrednost. To ima nek smisel, saj je to jedro našega početja. V Ciscu smo prepričani, da se mora celotna IKT industrija premakniti iz današnjega načina razmišljanja. Zagotoviti »brezmejne« izkušnje uporabnikov je tisto, kar zares šteje. S tem predvsem mislimo na zagotavljanje uporabnikove izkušnje, da bo lahko vedno priklopljen na internet in bo lahko vedno dostopal do svojih podatkov in storitev, ne glede, kje se bo nahajal in katero napravo bo uporabljal.
To pomeni, da se bodo aplikacije in podatki nahajali nekje v omrežju, v oblaku, uporabnik pa bo lahko dostopal do njih na zahtevo.

Seveda je tukaj nekaj  faktorjev, ki bodo vplivali na bodoči razvoj.
– Večgeneracijska delovna sila bo zahtevala različne modele sodelovanja. Milenijska generacija (vsi, ki so rojeni po letu 1980) ima preferenco po sinhroni komunikaciji v realnem času. Navajeni so komunikacije preko Socialnih omrežij (»chat«), SMS-ov in novih oblik video in ostalih interaktivnih načinov sodelovanja (»space« portali). Na drugi strani pa starejša generacija predvsem preferira asinhrono komunikacijo v obliki e-pošte.
– Individualne preference posameznikov bodo zelo variirale. Nekateri bodo raje uporabljali video bloge kot obliko sodelovanja z drugimi. Spet drugi bodo raje uporabljali bloge in socialna omrežja. Vsekakor bomo morali zagotoviti arhitekturne platforme, ki bodo omogočale video, glasovne in podatkovne komunikacije.
– Video v različnih oblikah (IP TV, video telekonference, video blogi itd.) bo v prihodnosti predstavljal okoli 80% vsega internetnega prometa.
– Mobilni internet bo spremenil čisto vse dosedanje navade uporabnikov – vprašanje, kje se nahajamo, bo za sodelovanje z drugimi v prihodnosti postalo čisto nepomembno.
– Pojav računalništva v oblaku bo pomembno vplival na odgovore na zastavljene izzive, toda ne bo mogel rešiti vsega sam. Vedno bo potrebno uporabniku zagotoviti zasebnost in varnost podatkov ter zanesljivost in skalabilnost samega omrežja.

V prihodnosti bomo verjetno tehnologijo morali prilagajati potrebam po sodelovanju uporabnikov in ne obratno, kot smo to priča danes. Seveda s ciljem, da bomo varno dostopali do podatkov praktično od kjerkoli, kadarkoli in s katerekoli naprave.

Alenka Štefanič Splichal

Advertisements
Posted in: InfoSRC 64, Intervju