IT in poslovni uporabnik v prihodnosti BPM

Posted on 01/03/2011

0


Marko ŠmidPrav zdaj se začenja drugo desetletje obstoja BPM (ang. Business Process Management). Če je bilo prvih deset let osredotočenih na tehnologijo, bo v naslednjih letih precej večji poudarek na ljudeh in spremembah, ki jih procesni pristop prinese v podjetje. Pravo vprašanje ni več »Kaj je BPM?«, ampak »Kako naj implementiram BPM?«.

IT se je v zadnjih 40–50 letih precej spremenil. Celotno zgodovino informacijskih sistemov lahko razdelimo v tri obdobja. Prvo obdobje je era velikih računalnikov (oz. mainframe era), za katero je značilno, da je bila vsa moč skoncentrirana v rokah računalniških strokovnjakov znotraj centraliziranih IT centrov. Sledila je doba preglednic, v kateri so glavno kontrolo prevzeli uporabniki, ki so postali odgovorni za izdelavo neskončne množice preglednic, ki so si jih prek elektronske pošte pošiljali med seboj, sami procesi pa so ležali v njihovih možganih. V zadnjem letu pa se je po mnenju mnogih začelo tretje obdobje – obdobje upravljanja poslovnih procesov (BPM era).

In kje smo danes? Uspelo nam je doseči visoko produktivnost razvijalcev programske opreme in rešitev, ki jih podjetja potrebujejo pri svojem delu. Na vsakega dobrega razvijalca podjetje potrebuje 5 dodatnih IT strokovnjakov, ki skrbijo, da rešitve, ki jih razvijejo, obratujejo neprekinjeno in skladno s pričakovano kakovostjo. Teh šest IT strokovnjakov lahko podpre delo približno 240 poslovnih uporabnikov.
Problem pa se je pojavil s prihodom krize in s povečanjem globalne konkurence, ki od skoraj vsakega podjetja zahteva hitre spremembe v poslovanju, če želi preživeti. Pri uvajanju sprememb pa nastane ozko grlo: vsak od 240 poslovnih uporabnikov ima lahko svoj zahtevek, ki ga mora predati enemu od prej omenjenih petih IT strokovnjakov, običajno poslovnim analitikom. Ti pripravijo specifikacije za razvijalca. Takoj se opazi, da je na koncu celotna firma odvisna od tega, kako dobro in hitro bo teh nekaj razvijalcev rešilo problem.

Ali bi bilo lahko drugače? Praktično vsa orodja, ki jih danes najdemo na trgu, so osredotočena k podpori dela teh šestih ljudi. Vendar pa je poslovnih uporabnikov veliko, veliko več. Tu pa se skriva velika priložnost, če bi nam uspelo te poslovne uporabnike direktno vključiti v realizacijo sprememb. Si predstavljate, kakšno korist bi imelo podjetje, če bi si vsak uporabnik lahko sam prilagodil okolje in procese tako, da bi optimiziral svojo učinkovitost pri delu?
Podjetje IBM je v eni zadnjih študij s področja BPM-ja objavilo statistike s področja kompleksnosti procesov v podjetju: 2,5 % je kompleksnih, 22,5 % jih je deloma kompleksnih, 75 % pa jih je dejansko enostavnih, hkrati pa imajo vpliv na praktično vse v podjetju. Ta zadnja kategorija je v večini firm danes podprta z excelom preko elektronske pošte, ki zagotavlja agilnost, a ogroža obvladljivost. Vendar pa je na trgu že možno najti rešitve, ki ta problem rešujejo precej bolje. Govorimo o novi generaciji rešitev za upravljanje poslovnih procesov, ki temeljijo na paradigmi socialnih omrežij, kjer vsi sodelujejo med seboj. S takimi orodji lahko poslovnim uporabnikom omogočimo, da sami avtomatizirajo večino nezahtevnih procesov v organizaciji.

Če smo zadnjih deset let razvijali metodologije, tehnike in orodja, ki naj bi IT-ju v podjetju pomagala pri podpori upravljanja procesov in bili fokusirani na tistih 2,5 % najtežjih, lahko v naslednjih nekaj letih pričakujemo precej drugačne rešitve BPM, ki bodo poslovnim uporabnikom omogočile popolno vključitev v tehnično implementacijo in nadzor.

Marko Šmid

Advertisements
Posted in: InfoSRC 64, Kolumna