Družba omrežij – ali ste zares pripravljeni?

Posted on 01/03/2011

0


Vsak dan smo priča hitremu tehnološkemu razvoju. Tehnologija je zmeraj bolj prisotna na vseh področjih našega življenja. Še včeraj najbolj sodobne izdelke nadomeščamo z novimi, še bolj izpopolnjenimi. Tisto, kar je še pred kratkim veljalo za visoko razvito tehnologijo, je danes dosegljivo vsakomur.

Dovolj je že, da samo pogledamo po svojih domovih. Širokopasovni dostop do interneta ter prenosni telefoni, ki so že zdavnaj prehiteli svoj osnovni namen, so hkrati digitalni fotoaparati, kamere, digitalni video in glasbeni predvajalniki. Zmogljivost, ki jo ima današnji osebni računalnik, je še pred nekaj leti sodila v domeno t. i. superračunalnikov, ki so jih uporabljali v vojaške in raziskovalne namene. Danes si lahko vsi, ki imamo dostop do interneta (slo. medmrežja), z brezplačnim programom Google zemlja kar iz svojega domačega fotelja ogledamo vsak kotiček našega planeta. Lahko bi dejali, da je vsak dobil svoj zasebni satelit. Po agrarni in industrijski se je začela nova – informacijska revolucija, ki korenito spreminja naš način življenja in poslovanja.

Omrežje vseh omrežij

Spletni slovar informatike internet opredeljuje kot »po svetu porazdeljen informacijski sistem, katerega temelj je telekomunikacijsko omrežje, ki temelji na TCP/IP in ki omogoča telekomunikacijske storitve, npr. elektronsko pošto, svetovni splet«. Začetek interneta sega v konec šestdesetih let, ko je projekt podprlo ameriško obrambno ministrstvo z namenom povezovanja raziskovalnih institucij in superračunalnikov pri svojih raziskavah. V osemdesetih letih se je uporaba razširila še na večje akademske, znanstvene in raziskovalne ameriške ustanove, ki so jim potem sledile še kanadske, evropske ter ostale iz vsega sveta. V devetdesetih letih se je uporaba interneta vsako leto podvojila. Leta 1996 je bilo povezanih približno 35 milijonov računalnikov. Zadnji podatki pa kažejo, da je trenutno na svetu že skoraj 2 milijardi uporabnikov interneta.

Rast števila uporabnikov interneta v svetu od leta 1995 do 2010

V začetku je internet uporabniku omogočal klasične storitve, kot so: elektronska pošta, oddaljeno prijavljanje, novice in prenos datotek. Leta 1991 se je pojavila nova storitev – svetovni splet (ang. World-Wide Web), ki je internet približala širokim množicam uporabnikov ter povzročila eksponentno rast omrežja. Dostop do interneta je s hitrim tehnološkim razvojem postal dosegljiv kjerkoli in kadarkoli. Razen klasične povezave preko osebnega računalnika in omrežnega kabla, ki je priključen na namensko omrežno opremo, so nam internetne storitve dosegljive tudi brezžično (Wi-Fi omrežje), preko mobilnega omrežja (EDGE, UMTS) ter z uporabo različnih naprav, kot so mobilni telefoni, dlančniki, igralne konzole in podobno.

Vsi s pridom izkoriščamo neštete možnosti, ki jih nudi internet, ne glede na to, ali gre za posameznike, akademsko osebje ali poslovne uporabnike. Čeprav korenine uporabe elektronske pošte segajo v šestdeseta leta prejšnjega stoletja, je glede na zadnje opravljene raziskave to še zmeraj najbolj razširjena internetna storitev. Zadnje čase pa so postala izredno priljubljena spletna socialna omrežja. Najbolj znani med njimi sta Facebook (500 milijonov uporabnikov) in Twitter (200 milijonov uporabnikov). Zelo znano socialno omrežje, ki povezuje poslovno orientirane posameznike, pa je tako imenovani LinkedIn (100 milijonov uporabnikov).

Komuniciram – torej sem

Včasih je primarna komunikacija med ljudmi potekala iz oči v oči. Zaradi spremembe v naravi dela ter vedno večjih potreb po mobilnosti delovne sile ljudje v zadnjih nekaj desetletjih zmeraj bolj posegajo po nadomestnih komunikacijskih sredstvih. Na začetku je bil le telefon ali faks, sedaj pa imamo mobilne ter tako imenovane pametne telefone (ang. smartphones), elektronsko pošto, neposredno sporočanje (ang. instant messaging) ter številne druge načine (npr: video konference, sistemi združenih komunikacij), ki jih je omogočila sodobna informacijska infrastruktura. Veliko ljudi ima na svojih računalnikih hkrati nameščenih več različnih programskih odjemalcev za neposredno sporočanje (npr: Microsoft Live Messenger, Google Talk, Skype, Sametime, MOC). V veliki večini različni odjemalci za sporočanje uporabljajo različne, samosvoje standarde, tako da uporabnik, ki na primer uporablja Google Talk, ne more komunicirati z uporabnikom Skypa in obratno. Posledica je, da so uporabniki primorani hkrati imeti aktivnih več različnih računov, v kolikor želijo komunicirati na več kot enem odjemalcu. Prav tako vsi odjemalci uporabnikom omogočajo nastavljanje statusov, kot npr: »ne moti« ali »zaseden«, s katerimi lahko opozarjajo druge uporabnike o svoji zasedenosti. Iz tega sledi, da več odjemalcev in komunikacijskih kanalov sicer omogoča več možnosti ter različnih načinov komuniciranja, posledično pa tudi več administracije in dela za končnega uporabnika. Spremenjen način komunikacije med ljudmi se je tako iz vsakdanjega, zasebnega življenja prenesel v poslovni svet. Dandanes je povsem normalno, če se s stranko za uro poslovnega sestanka dogovarjamo preko Skypa.
Rešitev, ki omogoča, da bi se izognili razdrobljenosti komunikacijskih orodij, je v enotni točki dostopa. Uporabnik tako dostopa do vseh komunikacijskih kanalov hkrati, saj so vsi ti integrirani v enoten komunikacijski sistem s ciljem učinkovitejšega in lažjega komuniciranja – sistem združenih komunikacij.

SRC, d. o. o., kot eden vodilnih slovenskih sistemskih integratorjev ponuja rešitve svetovno znanega proizvajalca Cisco Systems, ki so namenjene zgolj poslovnemu komuniciranju.

Nabor rešitev je sledeč:
• Konferenčni sistemi: napredne avdio, spletne in video konference.
• Skrb za stranke: proaktivno povezovanje strank z informacijami, s strokovnjaki in s podporo.
• Poslovno socialno omrežje: pospešuje odločanje, tako da pomaga zaposlenim, strankam in partnerjem hitro in varno poiskati, dostopati in deliti pomembne poslovne informacije ne gleda na format (besedilo, grafika, video).
• IP komunikacije: razširitev komunikacijskih storitev zaposlenim ne glede, ali delajo na sedežu podjetja, na podružnici ali od doma.
• Sporočanje: komuniciranje znotraj podjetja in med njimi s preverjanjem statusa razpoložljivosti kontaktov, neposrednega sporočanja in glasovne pošte.
• Mobilne aplikacije: izboljšujejo storilnost in odzivnost mobilnih zaposlenih, ki do storitev združenih komunikacij dostopajo preko prenosnih naprav.
• Telepresence: pristna in bogata uporabniška izkušnja na daljavo, ki daje vtis resnične prisotnosti udeležencev.

Nabor rešitev Cisco združene komunikacije

Nedvomno naša družba zmeraj bolj postaja družba omrežij, kar se pozna tako v vsakdanjem kot poslovnem okolju. Internet in internetne storitve postajajo del vsakdana. Narava dela se hitro spreminja. Splošni trendi povzročajo temeljite spremembe v načinih, kako ljudje komunicirajo in poslujejo. Zaposleni so zmeraj bolj informacijsko obremenjeni, saj po nekaterih raziskavah 15–30 % svojega časa porabijo za iskanje informacij in v teh iskanjih so manj kot 50% uspešni. Uveljavljajo se novi modeli oskrbe kupcev. 50–70 % mladih pričakuje in raje uporablja spletne kot tradicionalne komunikacijske kanale za pridobivanje informacij o različnih produktih na trgu. Ali ste pripravljeni?

Amir Huskić

Advertisements